13 lipca 2011

LETNIE SPOTKANIE CZŁONKÓW EUROPEAN NURSERYSTOCK ASSOCIATION

Podziel się!

LETNIE SPOTKANIE CZŁONKÓW EUROPEAN NURSERYSTOCK ASSOCIATION

 
Miejscem obrad tegorocznego zjazdu członków ENA była szwajcarska miejscowość Kartause Ittingen.
Na spotkanie zorganizowane przez Jardin Suisse w dniu 7 lipca 2011 roku przybyło 28 przedstawicieli organizacji szkółkarskich z 15 krajów europejskich.
Po kilkuletniej nieobecności we współpracę w ramach ENA ponownie zaangażowali się Francuzi, natomiast na zjazd nie dotarli przedstawiciele Rosji, których zaproszono w roli obserwatorów i ewentualnie kandydatów na przyszłych członków.
Związek Szkółkarzy Polskich reprezentowali Piotr Jaskulski oraz Grzegorz Falkowski.
Wśród wielu omawianych tematów znalazły się sprawy dotyczące: przyszłej reformy europejskiego systemu ochrony zdrowia roslin, problemu roślin inwazyjnych, systemów jakości i zarządzania stosowanych w szkółkach, współpracy z COPA-COGECA, a także sytuacji ekonomicznej gospodarstw szkółkarskich oraz działów gospodarczych powiązanych ze szkółkarstwem roślin ozdobnych w poszczególnych krajach członkowskich ENA. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć jedne z największych szwajcarskich szkółek i centrów ogrodniczych: Zulauf AG, Hauenstein AG oraz Kunz AG.