29 lutego 2012

Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment

Podziel się!

Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment

W dniach 1 i 2 marca w Józefosławiu na terenie szkółki Joanny Widaj ACROCONA odbyła się piąta już wystawa „Mazowiecka Zieleń – jakość i asortyment”. Jej organizatorzy to : Acrocona – Joanna Widaj, Szkółka Krzewów Ozdobnych – Krzysztof Bielicki, Clematis – Szczepan Marczyński i Władysław Piotrowski, Szkółki Grąbczewscy, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Gursztyn, Szkółka Roślin Ozdobnych Emil Homa i Krystyna Homa-Kosakowska, Szkółkarstwo Ozdobne Kordus, Gospodarstwo Szkółkarskie Łazuccy, Byliny w pojemnikach J. J. Marcinkowscy, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna i Bronisław Szmit, Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy – w  sumie 11 szkółek z regionu mazowieckiego zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich.
Podobnie jak w latach poprzednich, impreza była skierowana głównie do osób zajmujących się zielenią miejską, urzędników decydujących o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, a także projektantów i wykonawców. Wystawa była okazją do zapoznania się z hurtową ofertą wystawców, nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń.
 Tegoroczna edycja Mazowieckiej Zieleni, jak co roku, zgromadziła liczne grono osób zawodowo zajmujących się roślinami, w ciągu dwóch dni wystawę obejrzało blisko 600 osób.
 Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium pt „MIASTO W ZIELENI – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA” – zostało ono bardzo wysoko ocenione przez słuchaczy w ankiecie, którą otrzymali na zakończenie. Wysoki poziom seminarium związany był z pojawieniem się prelegentów z różnych branż, a poruszane zagadnienia były ujęte w sposób kompleksowy. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się:
  • Jacek Borowski – wykładowca  dendrologii i drzewoznawstwa na SGGW,
  • Jacek Marcinkowski – wykładowca wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, szkółkarz bylin,
  • Bartosz Byczkowski – firma Garte, Poznań,
  • Dorota Rudawa – Pleneria/RS Architektura Krajobrazu,
  • Piotr Mędrzycki – szkółkarz, dendrolog, wykładowca ekologii roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
  • Beata Rothimel – doktorantka Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, współwłaścicielka pracowni Sztuki Krajobrazu,
  • Michał Skrobot – architekt krajobrazu, doktorant SGGW w Warszawie, założyciel pracowni projektowej sztuka Krajobrazu
Wśród prelegentów był również gość specjalny, pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który w codziennej praktyce dowodzi, że zieleń może być wizytówką miasta i stać się jej atrakcją, czymś co przyciąga nie tylko mieszkańców, ale i inwestorów, że zieleń  to dobra inwestycja.

Wydaje się, że wystawa Mazowiecka Zieleń – jakość i asortyment w wydaniu jubileuszowym potwierdza jak ważną sprawą jest roślinność zarówno w aspekcie wizerunkowym, estetycznym, ekonomicznym, społecznym oraz przyrodniczym na terenach zurbanizowanych oraz że „Miasto w zieleni – to naprawdę wyższa jakość życia”!
Kolejna edycja Mazowieckiej Zieleni odbędzie się w szkółce Łazuccy w Jasieńcu koło Grójca.