2 marca 2010

Mazowiecka Zieleń - Jakość i asortyment

Podziel się!

Grupa szkółkarzy zaangażowanych w poprawę stanu terenów zieleni miejskiej, przyulicznej i autostradowej, już po raz trzeci pod hasłem „Mazowiecka Zieleń” otwiera sezon ogrodniczy.

W dniach 4 i 5 marca 2010, na terenie Szkółek Grąbczewscy, odbędzie się wystawa roślin "Mazowiecka Zieleń - Jakość i asortyment".

11 szkółek zaprezentuje bogatą ofertę drzew, krzewów, bylin wyprodukowanych i wybranych z myślą o zastosowaniu w terenach zieleni miejskiej. Szczególną atrakcją będę rośliny kwitnące i kolorowe już na przedwiośniu.

Wystawie towarzyszy konferencja adresowana do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem, projektowaniem i wykonawstwem terenów zieleni. Program ułożono pod kątem potrzeb pracowników samorządowych, którzy stają przed coraz poważniejszymi zadaniami, wynikającymi ze społecznych oczekiwań wobec jakości publicznej przestrzeni.

Więcej informacji na stronie www.mazowieckazielen.pl