15 grudnia 2011

NASI CZŁONKOWIE WŚRÓD AGROPRZEDSIĘBIORCÓW RP 2011

Podziel się!
NASI CZŁONKOWIE WŚRÓD AGROPRZEDSIĘBIORCÓW RP 2011


Konkurs Agroprzedsiębiorca RP organizowany jest od 20 lat, a jego celem jest nagradzanie przedsiębiorców rolnych, mających znaczące dokonania w prowadzonych przez siebie agrofirmach. Organizatorem konkursów jest redakcja magazynu "Agro". Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali w tym roku wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
 
6 grudnia 2011 roku,  w salach galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Agroprzedsiębiorca RP 2011. Tytuł "Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2011" otrzymali członkowie Związku Szkólkarzy Polskich, właściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych w Końskowoli - Lucjan i Grzegorz Kurowscy. O tytuł mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali już tytuł "Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP", a ich wyniki są na poziomie europejskim.
 
Dziewięciu laureatom konkursu przyznano tytuł "Wzorowego Agroprzedsiębiorcy 2011". Otrzymał go, między innymi, członek ZSzP - Stanisław Zymon, właściciel Szkółki Krzewów Ozdobnych w Tłokini Wielkiej.
Wspólnym mianownikiem konkursów jest wyłanianie, wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolno - agrobiznesowej oraz ludzi szczególnie zasłużonych dla polskiego rolnictwa i agrobiznesu.
 
W uroczystości nadania nagród i tytułów udział wzięli:
- Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak,
- Podsekretarz Stanu w MRiRW Andrzej Butra,
- Doradca Prezydenta RP  prof. Tomasz Borecki.
Tradycyjnie już finaliści Konkursu zostali uhonorowani szablami, buławami oraz hełmami, symbolizującymi ich pracę i wkład w rozwój polskiego rolnictwa. Podziękowania, za docenienie tej ciężkiej pracy, złożył w imieniu laureatów na ręce Kapituły Konkursu Kazimierz Śnieżek, któremu przyznano tytuł Agroprzedsiębiorcy RP Wszechczasów