10 czerwca 2009

Nowe szpalery na skarpie przy Zamku Królewskim

Podziel się!

Nowe szpalery na skarpie przy Zamku Królewskim

370 żywotników zachodnich odmiany ?Holmstrup? (Thuja occidentalis ?Holmstrup?) tworzy nowe szpalery na południowej skarpie przy Zamku Królewskim w Warszawie.

Krzewy są darem Związku Szkółkarzy Polskich dla Zamku Królewskiego.

Stare szpecące to miejsce żywotniki, posadzone w końcu lat czterdziestych XX wieku zostały usunięte w marcu. Nowe rośliny posadzono w połowie maja. Żywopłoty będą regularnie nawadniane, przycinane i prowadzone do wysokości ok. 120 cm i stworzą rodzaj zielonych balustrad uzupełniających architekturę Zamku.