30 listopada 2015

Nowe władze Związku Szkółkarzy Polskich 2015

Podziel się!

NOWE WŁADZE ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

W dniach 23-25 listopada 2015 roku w hotelu Ossa  odbyło się XXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.
Wybrano nowe władze Związku.

W skład Zarządu stowarzyszenia weszli:

  • Wojciech Wróblewski - Prezes
  • Wiesław Szydło - Wiceprezes
  • Renata Fryszkowska-Madej - Skarbnik
  • Katarzyna Łazucka-Cegłowska -  członek Zarządu
  • Adam Ważyński - członek Zarządu