24 stycznia 2014

NOWE ZALECENIA JAKOŚCIOWE

Podziel się!

Dostępne są już nowe Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanie III poprawione i uzupełnione. Broszura jest opublikowana na naszej stronie internetowej.


ZALECENIA JAKOŚCIOWE

Zalecenia jakościowe są obecnie jedynymi w kraju, aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi normami, regulującymi kwestie jakości roślin. Uzyskały pozytywnie opinie i rekomendacje: Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jednocześnie przypominamy, że Polskie Normy uległy dezaktualizacji i decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostały wycofane z dniem 15 listopada 2012.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zaleceniami jakościowymi
oraz do ich rozpowszechniania.

Zalecenia w formie książeczki wysyłamy osobom zainteresowanym branżowo.
W tej sprawie prosimy o kontakt – e-mail: zszp@zszp.pl lub tel. +48 (22) 435 47 22