3 czerwca 2022

Nowi członkowie ZSzP 2022

Podziel się!

Zarząd Związku Szkółkarzy Polskich w dniu 5 maja 2022 r. podjął uchwałę o przyjęciu nowych członków - Ryszarda Nowakowskiego oraz Łukasza Nowakowskiego ze szkółki ARNO Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie z Lewiczyna. Szkółka specjalizuje się w produkcji drzew i krzewów owocowych. Rocznie produkuje około 1,3 mln drzewek owocowych.

 

Zarząd podjął decyzję na podstawie rekomendacji komisji lustracyjnej, która w składzie Wiesław Szydło i Łukasz Pełka w dniu 27 marca b.r. złożyła wizytę w szkółce. Szkółka ARNO została założona przez Ryszarda i Annę Nowakowskich w 1987. Początkowy areał gospodarstwa wynosił 4,42 ha, obecnie właściciele dysponują areałem 660 ha. Tak znaczna powierzchnia umożliwia produkcję na nowych glebach, nie zmęczonych tą samą uprawą. Produkcja szkółkarska w gruncie zajmuje 70 ha. Produkcja w kontenerach odbywa się na powierzchni 2 ha. Pozostałą część ziem w gospodarstwie przeznacza się pod uprawy rolne. Na polach, gdzie produkuje się materiał szkółkarski, założony jest system do fertygacji.

Szkółka nieustannie rozwija się, korzystając z wszelkich możliwych form pomocy finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie to pomaga rozwijać produkcję, a także wyposażać gospodarstwo w nowoczesne maszyny.

Od 2005 roku gospodarstwo dysponuje nowoczesnymi chłodniami do przechowywania drzewek z odkrytym korzeniem (w temperaturze –1°C i wilgotności 98%), pozwalające przechowywać materiał szkółkarski przez około pół roku. W roku 2009 powierzchnia chłodniczo-magazynowa szkółki została powiększona o 1900 m2.

Szkółka produkuje kwalifikowane, wolne od wirusów drzewa owocowe jedno i dwuletnie jabłoni (70% produkcji), wiśni (15%), gruszy (10%) oraz czereśni, śliwy, podkładki wegetatywne i generatywne, sadzonki maliny i borówki wysokiej. Gospodarstwo ma licencję na odmiany: Celeste, Rubinstar, Delela, Sawa, Waleria, Natali, Gala, Idaredest. Właściciele gospodarstwa są hodowcami odmian jabłoni: Szampion Arno, Braeburn Arno, Arnika i Delela.

Komisja lustracyjna zwiedziła obiekty przechowalnicze z przechowywanym i ekspediowanym do wysyłki materiałem drzewek owocowych, obejrzała proces szczepienia drzewek w ręku, obejrzała pola uprawne, na których prowadzono prace pielęgnacyjne oraz na których rosły uszlachetnione drzewa. Zlustrowano kontenerownie, na której uprawia się głównie borówkę wysoką. Rozmawiano na tematy związane ze sprzedażą i handlem. Struktura sprzedaży w kraju i za granicę wynosi odpowiednio 75% do 25%.

Celem szkółki jest produkcja coraz lepszej jakości materiału szkółkarskiego oraz poszerzanie rynków zbytu. Szkółka ARNO jest jednym z wiodących gospodarstw w kraju, była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W 1999 roku została nagrodzona w Agrolidze I miejscem w regionie radomskim i wicemistrzostwem w województwie mazowieckim. W 2005 i 2006 roku uzyskała tytuł firmy roku powiatu grójeckiego. Właściciele zajęli też I miejsce w kategorii rolnik w powiecie grójeckim, mistrzostwo w województwie mazowieckim, wicemistrzostwo kraju w Agrolidze w 2006 roku (kategoria rolnik).

Nowym członkom gratulujemy serdecznie przyjęcia w szeregi Związku Szkółkarzy Polskich.