26 kwietnia 2021

"Terminarz oceny zdrowotności roślin" - NOWOŚĆ!

Podziel się!

„Terminarz oceny zdrowotności roślin” powstał z inicjatywy członków Związku Szkółkarzy Polskich w celu ułatwienia komunikacji i współpracy między producentami roślin a pracownikami PIORIN. Chodziło o stworzenie praktycznego narzędzia do wykonywania ocen potrzebnych do wystawienia paszportów roślin. Każdy z podmiotów uprawnionych do paszportyzacji ma obowiązek sprawdzania zdrowotności roślin w szkółce i zapisania wyników tych lustracji, które muszą być przechowywane przez 3 lata i udostępniane do wglądu państwowym służbom fitosanitarnym.                                            

Wydawnictwo powstało w efekcie uzgodnień i wypracowania optymalnej formy informacji dotyczących lustracji zdrowotności roślin w szkółce. Szczególnie istotne są w nim karty oceny, stanowiące podstawę do wydania roślinom paszportu i wprowadzenia ich do obrotu. Przy każdym rozdziale mamy krótki opis mówiący o tym, jak z zawartych w nim informacji korzystać.

Opracowanie zaczyna się od wstępu, w który w oparciu o unijne i krajowe przepisy fitosanitarne opisane są najważniejsze pojęcia i obowiązki producentów w zakresie lustracji i paszportowania roślin.

Dalej przechodzimy do schematu szkółki z podziałem na ponumerowane kwatery, który może być wykonany odręcznie i ma za zadanie określić lokalizację lustrowanych roślin na terenie szkółki.

Następnie terminarz określa, w jakich miesiącach można lustrować rośliny, ze wskazaniem optymalnego terminu wykonania lustracji (nazwa łacińska rodzaju rośliny jest zapisana pogrubioną bądź czerwoną czcionką w miesiącach, w którym najłatwiej zauważyć ewentualne objawy występowania agrofagów).

Za kartami oceny znajdują się charakterystyki i objawy występowania poszczególnych agrofagów, opis postępowania w razie wykrycia oraz warunki szczególne, które należy spełnić w celu wydania paszportu. Ze względu na to, że większość opisanych agrofagów nie występuje w Polsce, terminarz odwołuje się do dostępnego wyłącznie online materiału zdjęciowego Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO).

Przy każdej nazwie agrofaga, który posiada dokumentację fotograficzną w EPPO, jest umieszczony kod QR, który po zeskanowaniu smartfonem (uruchamiamy aparat i nakierowujemy na kod, tak jakbyśmy chcieli go sfotografować) otwiera stronę internetową ze zdjęciami agrofaga i objawami jego występowania.

Na końcu znajdują się opisy innych chorób i szkodników, które często można spotkać w szkółce. Są scharakteryzowane, efekty porażenia zilustrowane zdjęciami, podane są także działania prewencyjne i sposoby zwalczania.

Założenia do niniejszej publikacji powstały w wyniku współpracy dwóch zespołów reprezentujących Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) pod przewodnictwem Agnieszki Sahajdak – Dyrektora Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Związek Szkółkarzy Polskich na czele z dr Wiesławem Szydło – Prezesem stowarzyszenia.

Joanna Filipczak - redaktor, prezes Agencji Promocji Zieleni
dr Wiesław Szydło - pomysłodawca, współautor, prezes Związku Szkółkarzy Polskich