21 lutego 2017

O nas w prasie

Podziel się!

SZKÓŁKARZE POMOGĄ WALCZYĆ ZE SMOGIEM

Polskie szkółki dostarczają corocznie na rynek 170 mln drzew, krzewów i bylin. Szkółkarze widzą szansę zwiększenia produkcji na potrzeby walki z zanieczyszczeniem powietrza, gdyż rośliny jako jedyne skutecznie wyłapują uwolnione do atmosfery i groźne dla zdrowia pyły zawieszone, odpowiedzialne za nowotwory płuc, oraz dezaktywują szkodliwe związki chemiczne zawarte w spalinach.

Drzewa pełnią rolę biologicznych filtrów, które pochłaniają szkodliwe substancje, dodatkowo wydzielając korzystne dla zdrowia fitoncydy. Polscy szkółkarze produkują obecnie także te gatunki i odmiany, które są rekomendowane przez naukowców jako najskuteczniej absorbujące zanieczyszczenia. Dużym problemem jest forsowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zalecenie sadzenia przy drogach wyłącznie gatunków rodzimych, które w odróżnieniu od roślin obcego pochodzenia są znacznie bardziej wrażliwe na choroby i szkodniki występujące naturalnie na terenie kraju oraz na zasolenie i aerozol solny powstający na skutek używania soli do odladzania jezdni. W konsekwencji zamiast bujnej zieleni wzdłuż autostrad, która pochłaniałaby spaliny i dwutlenek węgla emitowany przez transport, obserwujemy smutne, rachityczne drzewka i nagie ekrany akustyczne, które można by przecież obsadzić pnączami. Zdaniem wiceprezesa Związku Szkółkarzy Polskich dr. Wiesława Szydło (wieloletniego wykładowcy warszawskiej SGGW) jedynie wysokiej jakości materiał szkółkarski daje gwarancję, że pieniądze (zwłaszcza publiczne) wydatkowane na zieleń zostaną właściwie spożytkowane.

Budowaniem silnej marki roślin polskiej produkcji zajmuje się Związek Szkółkarzy Polskich (ZSzP), organizacja zrzeszająca 228 producentów wysokiej jakości drzew, krzewów bylin i pnączy ze 136 krajowych szkółek. Członkowie ZSzP muszą spełniać określone kryteria: minimum 5-letni staż w prowadzeniu szkółki, wysoka jakość  produkowanego materiału oraz niebudząca zastrzeżeń etyka zawodowa.  W ubiegłym roku ZSzP zanotował 15-procentowy wzrost liczby członków.

ZSzP  jest platformą transferu wiedzy i informacji dla branży szkółkarskiej nie tylko w obszarze produkcji, ale też handlu i ogólnie rozumianego biznesu szkółkarskiego. Reprezentuje interesy szkółkarzy w kraju i za granicą, m.in. w ramach European Nurserystock Association (Europejskiej Organizacji Szkółkarzy) i w organizacjach COPA-COGECA. W ramach stowarzyszenia szkółkarze stworzyli jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej branżowych targów ZIELEŃ TO ŻYCIE, skupiających ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy. ZSzP organizuje też wspólne stoiska o charakterze narodowym na prestiżowych targach zagranicznych w Niemczech i Rosji.

Istotnym obszarem działalności ZSzP jest upowszechnianie wiedzy o roślinach i korzyściach wynikających z otaczania się zielenią: zdrowotnych, ekonomicznych, estetycznych i środowiskowych. Działania te są skierowane do całego społeczeństwa i realizowane za pomocą bogatej palety narzędzi, takich jak szkolenia, konferencje, wydawane katalogi roślin, internetowy e-katalogroslin.pl, na którym można znaleźć opisy i wymagania kilku tysięcy gatunków i odmian oraz ich producentów, a także zalecenia dotyczące jakości roślin.

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” opracowane przez ZSzP to bezpłatnie udostępniany online oraz w formie drukowanej przewodnik definiujący i opisujący cechy jakościowe roślin (takie jak obwód pnia, liczba pędów, wielkość bryły korzeniowej). To jedyne w skali kraju aktualne opracowanie, pozwalające powiązać kryterium jakości z ceną, zostało pozytywnie zaopiniowane przez instytuty naukowe (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Katedrę Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawie) i jest rekomendowane do szerokiego stosowania przez firmy i instytucje publiczne odpowiedzialne za zieleń.

Pod względem powierzchni upraw szkółkarskich Polska zajmuje 4. miejsce w Europie, po Niemczech, Holandii i Włoszech. Według badań dr. Adama Marosza z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w 2014 r. w Polsce było 3 229 szkółek o łącznej powierzchni 6 887 ha, wartości rocznej sprzedaży 1,1 mld zł, zatrudniających 24 104 osób. Z badań ekonomicznych wynika, że polskie szkółkarstwo jest jednym z najintensywniejszych działów produkcji rolnej o udziale 5,6% pod względem wartości a uzyskanym z zaledwie 0,03% powierzchni użytkowanych rolniczo. Aż 20% produkcji szkółkarskiej stanowi eksport. Istotnym czynnikiem, pozwalających polskim szkółkarzom skutecznie konkurować na wspólnym rynku, są stosunkowo niskie koszty pracy w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (choć te w ostatnich latach stale rosną) oraz lepsze zahartowanie roślin (mrozoodporność), co cenią klienci ze wschodu i północy kontynentu.

 

Źródło: Szkółkarze pomogą walczyc ze smogiem, "Rzeczpospolita" - dodatek "Gospodarka Polski", 16.02.2017.