11 października 2022

Park Czyżyny nominowany do nagrody Green Cities Europe 2022

Podziel się!

W 2022 r. to Park Czyżyny z Krakowa został nominowany do nagrody Green Cities Europe. Celem konkursu, będącego częścią kampanii Green Cities Europe (Zielone Miasto Europy), w której uczestniczy Związek Szkółkarzy Polskich, jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji zielonej infrastruktury. Park Czyżyny jest polskim przykładem działań mających na celu tworzenie miast przyjaznych dla mieszkańców, z którymi ludzie chcieliby się związać zarówno prywatnie jak i biznesowo.

Urbanizacja i zmiany klimatyczne wymagają nowych rozwiązań w celu utrzymania, a najlepiej poprawy, jakości życia w naszych miastach. Wprowadzenie czy rozszerzenie zieleni i terenów biologicznie czynnych w miastach nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością. Realizacja Park Czyżyny to przykład rewitalizacji dużego wybrukowanego placu i przekształcenia tej przestrzeni w zielony, tętniący życiem park. Obecnie rośnie w nim kilkaset drzew oraz kilka tysięcy krzewów i bylin zaaranżowanych w kompozycje o różnym charakterze: jedne w stylu angielskim – uporządkowane, z alejami drzew i trawnikami, inne – mniej formalne, tworzone głównie przez roślinność ruderalną, układem nawiązującą do poprzedniej betonowej nawierzchni. Cała zielona przestrzeń jest dostępna i przyjazna dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. W zależności od potrzeb i upodobań, mieszkańcy spędzają czas relaksując się w ciszy i bezpośrednim kontakcie z przyrodą, bądź rekreacja przybiera bardziej aktywną czy nawet sportową formę, na co pozwala bogate wyposażenie parku.

Park Czyżyny konkuruje z dwunastoma innymi projektami europejskimi, które zostaną ocenione w najbliższych tygodniach przez międzynarodowe jury złożone z profesjonalistów reprezentujących kraje biorące udział w kampanii Green Cities Europe. Zwycięski projekt zostanie ogłoszony 8 grudnia w Paryżu, w Victoires du Paysage.

Z wszystkimi nominowanymi projektami można się zapoznać na stronie www.thegreencities.eu/award !

Trzymajcie kciuki za naszego kandydata!

PRZED REALIZACJĄ:

ZREALIZOWANY PROJEKT: