18 grudnia 2017

Pierwszych 40 CERTYFIKATÓW Związku Szkółkarzy Polskich ruszyło w Polskę!

Podziel się!

W marcu 2017 został zainicjowany projekt szkoleniowy – CERTYFIKAT Związku Szkółkarzy Polskich – i do końca roku odbyły się 3 edycje, podczas których 40 osób uzyskało Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich po zdaniu egzaminu wieńczącego 5-dniowe szkolenie.

Związek Szkółkarzy Polskich poświadcza, że osoby, które zdobyły CERTYFIKAT posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • znajomości podstawowych gatunków roślin ozdobnych oraz parametrów jakościowych,
 • sadzenia i pielęgnacji roślin po posadzeniu oraz w cyklu rocznym,
 • interpretacji planów i  specyfikacji,
 • umiejętności planowania i  organizacji pracy zespołu w terenie.

Szkolenie z CERTYFIKATEM ZSzP:

 • jest oparte i zgodne z „Zaleceniami Jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich”, które otrzymały w 2017 r. rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa. Zalecenia te są używane jako wytyczne do przetargów,
 • zapewnia wartościowy i interesujący program przygotowany oraz przedstawiony przez doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich,
 • jest przeprowadzane w efektywnej formie – małe grupy, od 12 do 20 osób, dają możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi podczas zajęć teoretycznych i terenowych,
 • daje możliwość nawiązanie nowych kontaktów branżowych, wymiany doświadczeń i zdobycia informacji oraz rozwiązania konkretnych problemów,
 • jako podstawowe materiały szkoleniowe wykorzystuje – „Katalog Roślin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich”, „Zalecenia Jakościowe Związku Szkółkarzy Polskich”, prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzących,
 • podczas zajęć terenowych w szkółce umożliwia poznanie produkcji roślin. Uczestnicy zapoznają się z procesem związanym z powstawaniem gotowego produktu – z różnymi sposobami mnożenia, pielęgnacji, ochrony. Uczą się jak ocenić jakość, jakie parametry o niej decydują i co ma wpływ na cenę roślin – argumenty dla inwestora,
 • uwiarygadnia kompetencje zawodowe,
 • jest dofinansowane – Agencja Promocji Zieleni - organizator szkolenia jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00266/2017 (możliwość dofinansowania z urzędu pracy).

Więcej informacji i zgłoszenia:

tel. (22) 435 47 20, www.szkolenia-zielen.pl, e-mail: joanna.filipczak@zszp.pl

Lista absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych