17 czerwca 2016

Polsko-czeskie spotkanie

Podziel się!

Przy okazji wizyty w Polsce grupy członków Stowarzyszenia Czeskich Szkółkarzy - Svaz školkařů České Republiky w dniu 16 czerwca b.r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami zarządu Związku Szkółkarzy Polskich. ZSzP reprezentowali prezes zarządu ZSzP Wojciech Wróblewski wraz Katarzyną Łazucką-Cegłowską, a także Wiesława Kałuzińska i Grzegorz Falkowski.

Stowarzyszenie Czeskich Szkółkarzy reprezentował prezes zarządu Jiří Veleba wraz z członkami zarządu. Rozmowy tłumaczył Martin Joska, organizator wyjazdu i szkółkarz o polskich korzeniach. Spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń dotyczących funkcjonowania obu organizacji, a także do nawiązania współpracy przy okazji organizacji wystaw, konferencji i innych wydarzeń służących rozwojowi szkółkarstwa w Polsce i Czechach.
Przed wieczornym spotkaniem przy kolacji uczestnicy wycieczki zwiedzili szkółki Bogdana Hajdrowskiego, Wojciecha Wróblewskiego oraz Jana Ciepłuchy. Podczas pobytu w Polsce czescy szkółkarze odwiedzą w sumie 15 szkółek zrzeszonych w ZSzP.