6 grudnia 2023

Powitanie nowych członków ZSzP

Podziel się!

Tradycyjnie podczas tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 listopada 2023 r. w Warszawie, miało miejsce ważne dla naszej organizacji wydarzenie – uroczyste powitanie nowych osób, które zostały przyjęte do Związku Szkółkarzy Polskich w ciągu ostatniego 12 miesięcy. 

Obecni na zjeździe nowi członkowie otrzymali z rąk prezesa Wiesława Szydło certyfikaty przynależności do Związku, związkowy znaczek, a także przybliżyli swoją działalność szkółkarską, opowiadając o swoich szkółkach, profilu produkcji i specjalizacji. Niektórzy pokazali zdjęcia ze szkółek, inni przygotowali krótkie prezentacje. W okresie sprawozdawczym, ale też podczas całej 3-letniej kadencji, zarząd pod kierownictwem Wiesława Szydło prowadził intensywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych członków, prezentując działalności stowarzyszenia oraz korzyści z członkostwa podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i spotkań. Łącznie w ciągu roku zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia 9 osób, 7 nowych szkółek:

Aktualnie Związek Szkółkarzy Polskich liczy 218 członków ze 128 szkółek, w tym: 198 członków zwyczajnych, 4 członków honorowych, 15 członków seniorów i 1 członka wspierającego.