5 lutego 2021

Poznajmy bliżej członków zarządu ZSzP

Podziel się!

Dr inż. Wiesław Szydło wstąpił do Związku Szkółkarzy Polskich w 2007 r. i od samego początku zaangażował się w pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia. W 2009 roku po raz pierwszy został wybrany na członka zarządu, w którym pracuje nieprzerwanie od 11 lat, a przez 8 lat pełnił funkcję wiceprezesa. W dniu 25 stycznia 2021 r. walne zgromadzenie członków powierzyło mu pełnienie funkcji prezesa zarządu Związku Szkółkarzy Polskich.

Dr Szydło jest założycielem i właścicielem Szkółki Roślin Ozdobnych Wiesław Szydło zlokalizowanej w Niewierzu k. Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Od 30 lat prowadzi produkcję roślin iglastych, liściastych oraz bylin. Przy szkółce znajduje się ogród kolekcjonerski.

Nowy prezes ZSzP jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 25 lat pracował naukowo i kształcił studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. Jest znanym i cenionym w kraju i za granicą ekspertem w zakresie produkcji szkółkarskiej – zakładania i prowadzenia szkółki, uprawy i rozmnażania roślin, ochrony przed chorobami i szkodnikami, zwalczania chwastów i nawożenia. Swoją wiedzą chętnie dzieli się ze wszystkimi, którzy interesują się roślinami i szkółkarstwem, m. in. w ramach wykładów prowadzonych podczas konferencji, szkoleń i seminariów.

Wiesław Szydło jest autorem licznych publikacji naukowych, podręczników i książek poświęconych szkółkarstwu oraz popularyzujących rośliny, m.in. „Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia”, „Rozmnażamy iglaki”. Jest współautorem i/lub redaktorem „Katalogu roślin – drzewa, krzewy, byliny”, „Roślin do każdego ogrodu”, „Katalogu 1000 polskich odmian roślin”, materiałów konferencyjnych, a także setek artykułów publikowanych na łamach krajowych czasopism ogrodniczych. Jest autorem opisów i zdjęć zamieszczonych na stronach e-katalogroslin.pl. Wielokrotnie występował w programach popularyzujących ogrodnictwo – „Roku w ogrodzie” i „Mai w Ogrodzie”, gdzie w ciekawy sposób przybliża wiedzę o świecie roślin ozdobnych.

Od 10 lat kieruje pracami jury Konkursu Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przez 20 lat działał na rzecz lokalnej społeczności jako radny Gminy Brodnica. W uznaniu za jego zaangażowanie społeczne został odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność́ samorządową oraz odznaką ministra rolnictwa Zasłużony dla Rolnictwa. W 2018 roku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Związku Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój stowarzyszenia oraz polskiego szkółkarstwa.

Andrzej Kujawa jest członkiem ZSzP od 2007 roku. W swojej szkółce „Bąblin” położonej w miejscowości Bąblin koło Obornik (woj. wielkopolskie) rozmnaża i uprawia rośliny rzadko spotykane, kolekcjonerskie. Z wykształcenia jest leśnikiem, a jego hobby to szkółkarstwo i dendrologia.

Andrzej Kujawa jest autorem licznych artykułów popularyzujących rośliny, w tym autorem opisów i zdjęć prezentowanych na stronach internetowych e-katalogroslin.pl. Jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. W 2012 roku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Związku Szkółkarzy Polskich. Jego zainteresowania pozazawodowe to literatura i kolarstwo górskie.

Łukasz Pełka jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich od 2017 roku, po raz pierwszy zdecydował się kandydować do władz stowarzyszenia. Jest przedstawicielem kolejnego pokolenia szkółki Duet s.j. Konopka, Pełka, zlokalizowanej w podwarszawskim Emilianowie (woj. mazowieckie), związanej z ZSzP od 2003 roku.

Łukasz Pełka jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, w której studiował informatykę. Ukończył też podyplomowe studia menedżerskie warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Niedługo uzyska kolejny - trzeci dyplom ukończenia uczelni wyższej – studiów na Wydziale Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w szkółkarstwie.

Łukasz Pełka pełni funkcję skarbnika ZSzP.

Tomasz Dębski przystąpił do Związku Szkółkarzy Polskich w 2015, jako kolejna osoba z Gospodarstwa Szkółkarskiego Jolanty i Andrzeja Dębskich z Młynek k. Końskowoli (woj. lubelskie), związanego z naszym stowarzyszeniem od 30 lat. Po śmierci w zeszłym roku śp. Andrzeja Dębskiego obecnie szkółka nosi nazwę Gospodarstwo Szkółkarskie Jolanta Dębska, Tomasz Dębski.

Tomasz Dębski ma wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ubiegłym roku otrzymał prestiżową nagrodę Młodego Inżyniera 2019 r. przyznaną w konkursie Przeglądu Technicznego. Jego hobby to szkółkarstwo i rozwijanie firmy. Interesuje się także sportem i polityką.

Mateusz Milczyński w gronie członków nowego zarządu ma najdłuższy staż jako członek ZSzP - do Związku należy od 15 lat, ale jego firma - Szkółka Krzewów Ozdobnych Maciej i Mateusz Milczyński z Dankowic (woj. śląskie) związana jest ze stowarzyszeniem od 29 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie ukończył Wydział Ogrodnictwa, Genetyki i Biotechnologii.

Mateusz Milczyński od wielu lat angażuje się w pracę na rzecz stowarzyszenia. W 2009 r. został członkiem rady nadzorczej należącej do ZSzP spółki prawa handlowego Agencji Promocji Zieleni, organizatora targów „Zieleń to Życie”, szkoleń i wydawnictw, a od 2012 r. jest jej przewodniczącym.  

Także od 2012 r. reprezentuje interesy krajowej branży szkółkarskiej na forum European Nurserystock Association (ENA). Koordynuje program GREEN CITY 2021-2023, na który Związek pozyskał finansowanie z funduszy europejskich w ramach wspólnego projektu ENA. Prowadzi wykłady na temat jakości materiału szkółkarskiego. Od kilku lat jest zaangażowany w organizację wystawy szkółkarskiej w ramach Daisy Days w Pszczynie, koordynuje działania, dzięki którym rośliny i szkółki z regionu południowego są najważniejszym punktem tej imprezy. Za działalność na rzecz stowarzyszenia w 2012 roku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Związku Szkółkarzy Polskich. Jego zainteresowania pozazawodowe to muzyka i sporty górskie.