26 czerwca 2020

Pożyczki z PUP nie dla rolników

Podziel się!

POŻYCZKI Z PUP NIE DLA ROLNIKÓW

W związku z informacjami, które wpływały od członków Związku Szkółkarzy Polskich, o odmowie udzielenia szkółkarzom niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców ze środków funduszu pracy, lub ich przyznaniem i żądaniem zwrotu ze względu na brak wpisu do CEIDG, 18 czerwca b.r. Związek Szkółkarzy Polskich skierował wystąpienie do władz państwowych o rozwiązanie problemu. 23 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi stwierdzającą, że:

o pomoc w formie pożyczek, udzielanych ze środków Funduszu Pracy na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.”

Oznacza to, że informacje, które wcześniej podawaliśmy na podstawie komunikatów Polskiej Agencji Prasowej, m.in. wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że: „wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani jak przedsiębiorcy, czyli jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, w więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą”  wprowadzały w błąd.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C612865%2Cprezydent-do-pakietu-antykryzysowego-zostana-wprowadzone-przepisy-dot?fbclid=IwAR1_TmcbfGdlS-i3EIott6uSSS6tgpLhMpAFqeVzWzgralRuAFUUkBEyd64

W błąd wprowadzają też informacje prezentowane w ramach infografiki zamieszczonej na stronach ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/-ce6321186b.html jakoby rolników dotyczyły takie same formy wsparcia, co przedsiębiorców, co w przypadku pożyczek z pup nie jest prawdą.

Odpowiedź podsekretarza stanu ministerstwa rolnictwa Ryszarda Kamińskiego jest bardzo rozczarowująca, bo biorąc pod uwagę celowość programu tarczy antykryzysowej, czyli zapewnienia ochrony miejsc pracy, rolnicy wykonujący działalność wytwórczą i zatrudniający pracowników powinni być również uprawnieni do skorzystania z tej formy wsparcia. Działalność wytwórcza w rolnictwie jest sektorem niezwykle istotnym z punktu widzenia gospodarczego i społecznego. Wyłączenie mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą z grupy podmiotów mogących ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki jest dyskryminujące.