2 września 2016

Prof. Jacek Borowski laureatem Honorowego Laura

Podziel się!

Laureatem tegorocznego Honorowego Laura Związku Szkółkarzy Polskich został dr habilitowany Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW w uznaniu działań na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy.

Tegoroczny laureat to miłośnik i popularyzator roślin, wykładowca akademicki, uznany w kraju i za granicą dendrolog. W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Jest autorem licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Wykłada drzewoznawstwo na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w warszawskiej SGGW. Angażuje się w obronę alei przydrożnych, opracowuje nowe metody wyceny drzew. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.