25 września 2012

Projekt "Odmień swoje podwórko" - jak zmieniają się poznańskie podwórka

Podziel się!

Projekt ‘Odmień swoje podwórko” – jak zmieniają się poznańskie podwórka

Związek Szkółkarzy Polskich objął  projekt patronatem.

Od początku września trwa w Poznaniu realizacja projektu „Odmień swoje podwórko”. Jest on częścią szeroko zakrojonego programu pod nazwą „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”, prowadzonego przez Urząd Miejski w Poznaniu przy współpracy z fundacją SIC!. Projekt realizuje Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu wraz z pracownią Tembo, Towarzystwem Absolwentów Sekcji Architektury Krajobrazu – TASAK, Stowarzyszeniem „Wędrowni Architekci”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców, którzy chcą aktywnie zaangażować się w działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania swoich podwórek. W jego ramach realizowane są działania adresowane zarówno do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, uczących się oraz wszystkich mieszkańców dzielnic objętych Miejskim Projektem Rewitalizacji a zatem Jeżyc, Śródki, Chwaliszewa, Starego Miasta, Wildy. Na działania te składają się „Zielone warsztaty”, warsztaty „Zielono mi” oraz „Zielony Targ”.
Pierwsza część, pod nazwą „Zielone Warsztaty” obejmuje wykłady, warsztaty projektowe oraz wspólną pracę w terenie. Zespoły mieszkańców – min. 3 osoby z każdego podwórka – wspomagają architekci krajobrazu, ogrodnicy, architekci, czyli eksperci z Poznania oraz zaproszeni goście z innych miast. Przy ich pomocy mieszkańcy przygotowują koncepcje, a następnie sami, w głosowaniu, wybierają tą, która zostanie zrealizowana przez zwycięski zespół, we współpracy z ekspertami. Do tej pory w „Zielonych Warsztatach” udział wzięli mieszkańcy z Jeżyc, Wildy i Starego Miasta. Uczestnicy warsztatów wskazali do realizacji podwórka przy ul. Wawrzyniaka 21, Chłapowskiego 9 oraz Młyńska 11.

Drugą część projektu stanowią warsztaty „Zielono mi”, których tematy związane są z tworzeniem miejsc zabaw dla dzieci, realizacją prac ogrodniczych na podwórzach, pielęgnacją zieleni oraz zazielenianiem fasad budynków. We wrześniu zorganizowane zostały warsztaty, w trakcie których wraz z dziećmi i ich opiekunami, na jednym z wildeckich podwórzy powstał tymczasowy plac zabaw.  Organizacje następnych spotkań przewidziano na październik.

Ostatnim elementem projektu jest „Zielony Targ” – organizowany w każdej z dzielnic - na którym można zakupić sadzonki roślin jak też zapytać o porady ogrodnicze. Towarzyszy im akcja „Sadzimy wiosnę”, w trakcie której mieszkańcy zapraszani są do wspólnego sadzenia roślin cebulowych w przestrzeni publicznej – na skwerach, przy ulicach, szkołach.

Należy podkreślić, iż w realizacje projektu zaangażowali się także wolontariusze – studenci z Uniwersytety Przyrodniczego i Technologicznego oraz architekci krajobrazu projektujący publiczne tereny zieleni  - M. Korek, A. Mikołajczyk (pracownia Landame), L. Tokarska (Zielony Salon). Udział w nim wzięli m.in.: dr B. Gawryszewska, dr K. Zimowiec-Cieplik, dr M. Drozdek, dr R. Barek, A. Komorowska, A. Kowalewska, K. Dankiewicz, I. Myszka-Stąpór, E. Winiarska i in. Opiekunem merytorycznym projektu zechciała zostać Jolanta Więsyk. 
 
Więcej informacji na temat poszczególnych działań „Odmień swoje podwórko” można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/Odmienswojepodworko?ref=ts.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.