10 marca 2017

Rekomendacja Zaleceń jakościowych

Podziel się!

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że na stronach internetowych MRiRW pojawiła się informacja, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zarekomendował do dobrowolnego stosowania opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zalecenia-jakosciowe-dla-materialu-szkolkarskiego-roslin-ozdobnych

Przypomnę, że „Zalecenia” mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych przeznaczonych na zakładanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej przestrzeni miejskiej – w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad.

„Zalecenia” przyczyniają się do poprawy jakości produkowanych i oferowanych w sprzedaży drzew, krzewów, pnączy i bylin, stanowią użyteczne narzędzie dla osób przygotowujących specyfikacje do przetargów, poprzez podanie przejrzystych kryteriów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane do projektowanych nasadzeń rośliny, maksymalizując szanse ich przyjęcia się i szybkiego spełniania zakładanych funkcji. Jednolite kryteria jakościowe umożliwiają ponadto precyzyjne porównanie składanych przez potencjalnych wykonawców ofert, umożliwiając jednoznaczną ocenę ich wartości i wybór tych najkorzystniejszych.

Rekomendacja MRiRW do dobrowolnego stosowania „Zaleceń” pozwala na racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na projektowanie, zakładanie i pielęgnację zieleni występującej w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie informacji o udzieleniu rekomendacji „Zaleceniom” oraz zachęcanie do szerokiego korzystania z tego opracowania. „Zalecenia” są dostępne do pobrania w formie elektronicznej ze stron internetowych Związku http://www.zszp.pl/getsfile.php?f=zalecenia2013.pdf oraz można je zamówić w formie wydawnictwa poprzez kontakt z biurem ZSzP.

Od czasu wydania pierwszego wydania „Zaleceń” zostały one rozpowszechnione w ponad 27 tys. egz.

Uzyskanie rekomendacji Ministra Rolnictwa dla „Zaleceń…” jest zwieńczeniem trwających ponad 4 lata intensywnych działań. Za pomoc w tych działaniach pragnę szczególnie serdecznie podziękować dr. Szczepanowi Marczyńskiemu oraz obecnemu i poprzedniemu zarządowi ZSzP.

 

ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego w pliku .pdf