19 lutego 2019

Seminarium: Produkcja i obrót materiałem szkółkarskim wg nowych zasad

Podziel się!

18 lutego 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyło się seminarium Produkcja i obrót materiałem szkółkarskim wg nowych zasad. Wydarzenie dedykowane związkowym szkółkom cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 103 osoby.

Spotkanie było dla branży bardzo ważne, ze względu na istotne zmiany obejmujące cały systemu ochrony zdrowia roślin, zwłaszcza pod kątem zasad paszportowania i kategoryzacji agrofagów (wprowadzenie nowej kategorii regulowanych agrofagów niekwarantannowych). Od 14 grudnia 2019 r. wszystkie rośliny będą podlegały paszportowaniu i generalnie co do zasady to szkółki będą upoważnione do wydawania paszportów. Wydawanie paszportów przez służby fitosanitarne będzie mogło się odbywać tylko na zasadzie wyjątku w określonych okolicznościach. Określony został wzór paszportu (paszport będzie połączony z etykietą nasienną), który w całej Europie będzie taki sam. Szkółki będą musiała prowadzić rejestr umożliwiający zidentyfikowanie profesjonalnych dostawców i odbiorców roślin – dane będą musiały być przechowywane co najmniej przez trzy lata. Rozszerzeniu ulega też zakres podmiotów uznanych za profesjonalne (rejestracji w PIORiN  oraz obowiązkowi wydawania paszportów będą podlegały podmioty prowadzące sprzedaż roślin przez Internet).

Wydarzenie uroczyście otworzył Wojciech Wróblewski - prezes Zarządu ZSzP. Następnie zgodnie z programem omówiono:

  • Ogólne założenie nowego systemu kontroli zdrowia roślin (Krzysztof Kielak, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
  • Zasady rejestracji profesjonalnych podmiotów i paszportowania roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031 (Agnieszka Sahajdak, Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    Ewa Półtorak, Główny specjalista Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
  • Przedstawienie marki Kubota (Andrzej Zynek, przedstawiciel marki Kubota).

Sporo czasu poświęcono na wyjaśnianie wątpliwości. Reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzieli na liczne pytania zgromadzonych osób.

Dziękujemy serdecznie wykładowcom wczorajszego seminarium: pani dyrektor Agnieszce Sahajdak i Ewie Półtorak z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Panu dyrektorowi Krzysztofowi Kielakowi i Jolancie Wyszatkiewicz z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panu Andrzejowi Zynkowi i Pani Alicji Dzielińskiej - przedstawicielom marki Kubota.

Organizatorzy: Sponsor: