31 marca 2009

Seminarium ,,Zielone dachy"

Podziel się!

Blisko 100 architektów, architektów krajobrazu i wykonawców wzięło udział w seminarium poświęconym problematyce zielonych dachów, jakie odbyło się w dniu 26 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem seminarium była firma info-invest. Związek patronuje cyklowi konferencji pod hasłem architektura krajobrazu organizowanych przez tę firmę w całej Polsce.

Jednym z tematów był "Wybór bylin na dachy zazieleniane metodą ekstensywną", który przygotował dr Jacek Marcinkowski współwłaściciel szkółki należącej do Związku. W zwięzły i przystępny sposób posiłkując się slajdami opowiedział on o naturze bylin (jak się rozrastają, czym charakteryzują się jako rośliny ozdobne), jakie są ich wymagania siedliskowe i pierwszorzędowe kryteria wyboru bylin (podłoże, woda, słońce), dokonał też przeglądu ważniejszych gatunków bylin nadających się na dachy ekstensywne.

Uczestnicy spotkania otrzymali informację o Związku, stronie internetowej z wyszukiwarką i informację o Wystawie ,,Zieleń to życie? w postaci folderów.