23 maja 2019

Seminarium ZIELONE MIASTO w Bydgoszczy - podsumowanie

Podziel się!

Kolejne seminarium Zielone Miasto pod znakiem Związku Szkółkarzy Polskich za nami. Tym razem 22 maja dzieliliśmy się wiedzą w Bydgoszczy. Warto podkreślić udaną współpracę z Urzędem Miasta w Bydgoszczy: spotkanie patronatem objął prezydent miasta Pan Rafał Bruski, a spotkanie rozpoczął wiceprezydent Mirosław Kozłowicz. Pracownicy urzędu – wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnej za zieleń zaangażowali się w tworzenie programu adekwatnego do potrzeb i wzięli liczny udział w spotkaniu. Poza specjalistami z urzędu zajmującymi się zielenią w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele innych miejskich jednostek i firm zajmujących się pielęgnacją i zakładaniem zieleni. Wśród uczestników byli także przedstawiciele innych 16 miejscowości m.in: Włocławka, Torunia, Dębowej Łąki, Gniezna, Wąbrzeźna, Gruczna, Koronowa, Świecia, Solca Kujawskiego. Łącznie liczba uczestników to 45 osób. Serdecznie wszystkim dziękujmy!

W programie spotkania znalazły się tematy dotyczące:

  • warunków prawidłowego funkcjonowania zieleni i źródeł informacji o roślinach,
  • asortymentu krzewów do nasadzeń w mieście, reguł doboru, sadzenia i zaleceń jakościowych,
  • wykorzystania bylin i traw w zieleni miejskiej,
  • pszczół w mieście – zasada ochrony pszczół i praktyki wspierania na przykładach ze Słowenii i Polski,
  • praktyczne przykłady realizacji publicznych terenów zieleni,
  • drzewa w zieleni publicznej – zasady sadzenia i pielęgnacji po posadzeniu.

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili poziom przydatności poruszanych prezentacji, ich jakość, podkreślili potrzebę szkoleń i konieczność pozyskiwania wiedzy od praktyków.

Wszystkim obecnym uczestnikom, a także zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania serdecznie dziękujemy!