23 marca 2009

Zielone Miasto w Częstochowie

Podziel się!

19 marca 2009 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się seminarium pod tytułem 'Zielone miasto'. Było to kolejne już
zorganizowane przez Związek Szkółkarzy Polskich spotkanie poświęcone tematyce zieleni miejskiej.

W częstochowskim seminarium wzięło udział 120 osób, w tym przedstawiciele urzędów miejskich i gminnych z jednostek odpowiedzialnych za zieleń publiczną, specjaliści z miejskich zakładów zieleni i spółdzielni mieszkaniowych oraz wykonawcy z firm prywatnych. Uczestnicy przyjechali również z odległych od Częstochowy miejscowości województwa śląskiego m.in. z Sosnowca, Gliwic, Bytomia, Piekar Śląskich, Bielska-Białej, Rybnika.

Prelekcje dotyczyły zastosowania właściwych doborów gatunków drzew, krzewów i pnączy w miejskich terenach, kwestii jakości materiału roślinnego, technologii sadzenia i pielęgnacji. Poruszana tematyka i sposób przekazu informacji spotkała się z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną odbiorców, p czym świadczy wysoka frekwencja podczas całego spotkania.

Seminarium objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Częstochowy Pan Tadeusz Wrona.