2 lutego 2017

Zielone Miasto w Łodzi

Podziel się!

 

8 lutego 2009 r. w Łodzi, w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się Seminarium Zielone Miasto, skierowane do urzędników zajmujących się zielenią miejską. Celem tego projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu doboru gatunków i odmian
oraz standardów jakościowych. Chcemy pomóc poszerzyć wiedzę z zakresu:

W programie łódzkiego seminarium zaplanowane są następujące tematy:

  • Zieleń to nie kwestia wyboru. Filary prawidłowego funkcjonowania zieleni. publicznej.
   Agnieszka Żukowska, Agencji Promocji Zieleni
  • Drzewa w zieleni publicznej – właściwy dobór, sadzenie i pielęgnacja po posadzeniu oraz polecane gatunki do warunków miejskich. 
   Jan Grąbczewski, Szkółka Grąbczewscy, Związek Szkółkarzy Polskich
  • Krzewy i pnącza jako element właściwego kształtowania przestrzeni publicznej. Gatunki i odmiany polecane do nasadzeń w warunkach miejskich, zasady stosowania i utrzymania.
   dr Wiesław Szydło, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych ,,Iglak Niewierz”, Związek Szkółkarzy Polskich
  • Prowadzenie zielonych inwestycji – praktyczne wskazówki i zalecenia.
   Tomasz Samsel, Zastępca Dyrektora d.s. budowy terenów zieleni w firmie wykonawczej, doktorant na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
Udział w seminarium jest bezpłatny, a uczestnicy podczas wydarzenia otrzymają między innymi Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego oraz nowy Katalog Szkółek. Seminarium objęte zostało patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.