3 marca 2014

Śląskie seminarium "Zieleń-Architektura-Krajobraz"

Podziel się!

Śląskie seminarium „Zieleń-Architektura-Krajobraz” 

Śląskie seminarium „Zieleń-Architektura-Krajobraz” to cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenie o charakterze szkoleniowym przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zieleń: architektów krajobrazu, zarządców i administratorów terenów zieleni, spółdzielni mieszkaniowych, ogrodników, konserwatorów przyrody, inwestorów i wykonawców.

Celem przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2014 r. w Katowicach szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania roślin i przestrzeni w kreowaniu atrakcyjności gmin i regionów oraz środowiska przyjaznego mieszkańcom. W seminarium wzięło udział ponad 150 osób. Reprezentujący Związek Szkółkarzy Polskich Grzegorz Falkowski przedstawił najnowsze narzędzia ZSzP służące upowszechnianiu wiedzy o roślinach: magazyn „Zieleń to Życie”, e-katalogroslin.pl oraz publikację „Zielone Miasto – zieleń przy ulicach”, a także dał wykład na temat zasad doboru roślin do uprawy w warunkach miejskich. W prezentacji znalazły się także portrety odmian nagrodzonych w Konkursie Roślin Nowości wystawy Zieleń to Życie oraz gatunków i odmian promowanych w ramach akcji Roślina Miesiąca. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały związkowe w postaci Katalogu Szkółek, Zaleceń jakościowych oraz zestawu ulotek. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się książka „Zielone Miasto – zieleń przy ulicach”.