16 lipca 2010

SPOTKANIE ENA W DNIACH 1-3 LIPCA W KRAKOWIE

Podziel się!

SPOTKANIE ENA W DNIACH 1-3 LIPCA W KRAKOWIE

W dniach 1-3 lipca 2010 roku w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Związek Szkółkarzy Polskich letnie spotkanie członków European Nurserystock Association. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie sekretarzy, na którym omówiono bieżące sprawy i ustalono porządek obrad głównego spotkania. Na główne obrady European Nurserystock Association przyjechało 18 reprezentantów organizacji narodowych zrzeszających szkółkarzy w 11 krajach europejskich. Przybyłych na spotkanie gości powitał prezes ZSzP - Szczepan Marczyński. Związek Szkółkarzy Polskich reprezentowali Piotr Jaskulski oraz Grzegorz Falkowski. Obradom przewodniczył prezydent ENA Willy de Nolf.
Po obradach uczestnicy spotkania udali się do zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, a wieczorem spożyli przy dźwiękach harfy tradycyjną polską gęś w restauracji Wierzynek. Była tez wycieczka do szkółki p. Tadeusza Kusibaba i zwiedzanie Krakowa.
Wszystkim bardzo się podobała nie tylko polska gościnność, ale także polska organizacja.