16 lutego 2009

Spotkanie w GIORiN w sprawie eksportu roślin do Rosji

Podziel się!

5 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące szczegółów atestacji szkółek, które chcą eksportować swoje produkty na rynek rosyjski. Prowadził je Główny Inspektor ? Pan Tadeusz Kłos. Wzięli w nim udział przedstawiciele Związku Szkółkarzy Polskich oraz inni producenci materiału szkółkarskiego.

Omawiano warunki współpracy z inspektorami mającymi przeprowadzać kontrole w polskich szkółkach wynikające z porozumienia podpisanego pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (strona polska) oraz Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (strona rosyjska).

Tryb atestacji polega na spełnieniu kilku warunków.

  1. Złożenie formularza wniosku do GIORiN, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa ? najlepiej w terminie do 15 marca. Ostatecznym terminem jest 31 marca 2009-jednak sugerowano termin 15 marca jako bezpieczniejszy w wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości we wniosku, które wówczas będzie można jeszcze poprawić. Złożenie wniosku w ostatnich dniach może skutkować jego odrzuceniem, gdyby się okazało że jest niekompletny.

    Złożenie wniosku po terminie 31 marca 2009 automatycznie powoduje przesunięcie go do rozpatrzenia na rok następny.
  2. Dołączenie do wniosku orientacyjnej mapki z planem szkółki i otaczającym ją terenem.
  3. We wniosku należy także podać powierzchnię ogółem, uprawy w kontenerach, w gruncie, produkowany asortyment, typ podłoża.
  4. GIORiN przeprowadza wstępną analizę złożonych dokumentów, akceptując wnioski dotyczące szkółek, w których nie stwierdzono występowania organizmów kwarantannowych dla Federacji Rosyjskiej (dotyczy to również bezpośredniego sąsiedztwa szkółek). Wnioski, odnoszące się do miejsc produkcji nie poddawanych ocenie w trakcie dwóch poprzednich lat, również nie zostaną zaakceptowane.

Wiecej szczegółów w dziale ?Dla członków? po zalogowaniu lub na stronie http://www.piorin.gov.pl/