27 lipca 2017

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podziel się!

Dziś w godzinach 11-13 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu rozwiązań umożliwiających stworzenie sprawnego systemu ubezpieczeń rolnych, któremu przewodniczył Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Pula środków przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2019 r. wzrośnie ponad czterokrotnie do kwoty 900 mln. zł. Proponowany podstawowy zakres ubezpieczenia byłby objęty dopłatą w wysokości 65%. Reprezentujący Związek Szkółkarzy Polskich Grzegorz Falkowski zwrócił uwagę na potrzebę objęcia ubezpieczeniami w zakresie podstawowym od zdarzeń losowych także uprawy szkółkarskie, bo pomimo, że powierzchnia tych upraw nie jest duża (wynosi 7 tys. ha) to jednak wartość produkcji (ponad 1 mld zł.) oraz zatrudnienie (24 tys. osób) świadczą o istotnej roli polskiego szkółkarstwa w sektorze rolnym. Na prośbę ministra nasze oczekiwania zostaną sformułowane w formie pisemnej i przesłane w ciągu miesiąca do ministerstwa. 

 

Szczegółowe informacje na stronie www.minrol.gov.pl