22 czerwca 2020

Spotkanie z ministrem Ardanowskim

Podziel się!

W dniu 15 maja 2020 prezes Wojciech Wróblewski i Grzegorz Falkowski spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Inicjatorem spotkania był Jarosław Ptaszek, prezes JMP Flowers. Zwróciliśmy się do ministra z prośbą o umożliwienie szkółkarzom oznaczania produkowanych roślin logotypem „Produkt polski”, rozmawialiśmy na temat zwężającego się asortymentu środków ochrony roślin oraz omówiliśmy problemy związane z pomocą udzielaną rolnikom w ramach tarcz antykryzysowych.

ZNAK PRODUKT POLSKI
Od 1 stycznia 2017 r., na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2007), możliwe jest dobrowolne umieszczanie informacji „Produkt polski” na produktach wytworzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Celem wprowadzenia oznaczenia jest zwiększenie popytu na artykuły polskie w Polsce oraz, co za tym idzie, zwiększenie ich sprzedaży. Niestety ustawa ogranicza stosowanie oznaczenia jedynie do  produktów spożywczych.

Wraz z prezesem JMP Flowers Jarosławem Ptaszkiem zwróciliśmy się do ministra Ardanowskiego o podjęcie działań i znowelizowanie ustawy w taki sposób, aby umożliwić znakowania kwiatów ciętych i doniczkowych oraz materiału szkółkarskiego ozdobnego i owocowego logotypem „Produkt polski”, jednocześnie deklarując wsparcie kampanii kupowania produktów wytworzonych w kraju. Oznaczenie roślin znakiem „produkt polski” umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów produktów uzyskiwanych/wytwarzanych przez polskich rolników/przedsiębiorców, spośród materiału masowo importowanego z zagranicy, głównie Belgii, Holandii, Niemiec. Polskie szkółki dostarczają na rynek rośliny o wartości ponad 1 mld zł, zaopatrują punkty sprzedaży roślin, centra i sklepy ogrodnicze, dyskonty, supermarkety, sklepy budowlane prowadzące działy ogrodowe. Oznakowanie roślin znakiem „Produkt polski” i zachęcanie konsumentów do kupowania polskich drzew, krzewów, pnączy, bylin, kwiatów i nasion przyniesie korzyści krajowym producentom, pozwoli wesprzeć setki tysięcy rodzin i pracowników branży ogrodniczej. Działanie to przełoży się na wsparcie rodzimej branży ogrodniczej poprzez wzmocnienie popytu na polskie rośliny, co ma szczególne znaczenie w kontekście globalnej recesji
i obaw przed spodziewanym spadkiem eksportu.

Wątpliwości ministra dotyczyły kwestii zagwarantowania, że oznaczane rośliny będą faktycznie wytwarzane w Polsce. Poinformowaliśmy ministra, że od strony technicznej warunek ten nie jest trudny do spełnienia. Obecnie prawie wszystkie rośliny żywe trafiając do handlu w sieciach handlowych i centrach ogrodniczych są zaopatrzone w etykietę lub naklejkę z paszportem roślinnym. 8 czerwca otrzymaliśmy pismo z MRiRW informujące o podjęciu prac nad zmianą ustawy uwzględniające rozszerzenie możliwości stosowania oznakowania „Produkt polski” na rośliny. Prace legislacyjne potrwają kilka miesięcy, a nowelizacja ustawy będzie podlegała notyfikacji Komisji Europejskiej.

WSPARCIE DLA GOSPODARSTW POSZKODOWANYCH PRZEZ PANDEMIĘ
Omawiając kwestie wpływu pandemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń kwarantannowych na branżę minister poinformował, że zwrócił się do Komisji Europejskiej (KE) o przeznaczenie niewykorzystanych środków z PROW na pomoc dla producentów ogrodniczych. Wnioskował o możliwość wykorzystania 1 mld Euro na ten cel, ale KE zgodziła się ostatecznie na 100 mln. Pomoc zostanie przyznana dla tych przedsiębiorstw ogrodniczych, które poniosły największe straty. Oznacza to, że skorzystają gospodarstwa prowadzące produkcję pod osłonami (z działów specjalnych ogrodnictwa), gdzie możliwe jest zweryfikowanie spadku dochodów na podstawie dokumentów księgowych. 

Wojciech Wróblewski poruszył jeszcze kwestię umożliwienia szkółkarzom dostępu do narzędzi pomocowych oferowanych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej. Poinformował ministra, że wymóg wpisu do CEIDG lub KRS wyklucza duże szkółki z ubiegania się o pomoc. Minister wyraził wątpliwość, co do możliwości skorzystania z tego narzędzia przez rolników ryczałtowych, ze względu na brak możliwości udowodnienia spadku dochodów w gospodarstwach rolnych.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Ważnym tematem spotkania były ograniczenia asortymentu środków ochrony roślin rejestrowanych do użytku przez profesjonalnych producentów rolnych, zwłaszcza specjalizujących się w uprawie roślin ozdobnych. Zwróciliśmy się z postulatem stworzenia przestrzeni do dialogu pomiędzy użytkownikami środków ochrony roślin, ich producentami oraz przedstawicielami ministerstwa rolnictwa w celu wypracowania rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę dostępności pestycydów przeznaczonych do ochrony upraw roślin ozdobnych w szkółkach oraz pod osłonami. Niestety działania KE zmierzają do eliminowania ś.o.r. i trudno będzie się temu przeciwstawić.

DRUKARKI I OPROGRAMOWANIE DO PASZPORTOWANIA
Przy okazji spotkania poruszyliśmy kwestię dofinansowania zakupu drukarek i oprogramowania niezbędnego do spełnienia nowych obowiązków, jakie na branżę nakładają obowiązujące od 14 grudnia 2019 r. przepisy w zakresie obrotu materiałem szkółkarskim. Minister jednak odpowiedział, że przepisy są wspólnotowe i branża musi poradzić sobie sama z kosztami ich wdrożenia.

Od lewej: Jarosaw Ptaszek, Jan Krzysztof Ardanowski, Wojciech Wrblewski, Grzegorz Falkowski (fot. G. Falkowski ZSzP)