20 października 2016

Srebrny jubileusz ENA i ZSzP

Podziel się!

W dniu 19 października 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy Al. Ujazdowskich 4 odbyła się uroczystość upamiętniająca 25 rocznicę powołania do życia Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego – European Nurserystock Association (ENA) oraz Związku Szkółkarzy Polskich (ZSzP). Tego dnia, jednocześnie we wszystkich 19 krajach mających swoich przedstawicieli w ENA, zostało posadzonych 25 pamiątkowych drzew. W Warszawie posadzono wyjątkowo wartościową, kolumnową, polską odmianę dębu ‘Monument’. Uroczystości sadzenia dokonali Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, dr Hanna Werblan-Jakubiec, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW oraz Wojciech Wróblewski, prezes zarządu Związku Szkółkarzy Polskich. W uroczystości wzięli też udział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, Renata Kuryłowicz, pełnomocnika prezydenta m. st. Warszawy d.s. zarządzania zielenią miejską oraz przedstawiciele mediów: redaktorzy prasy, radia, telewizji oraz blogerzy.

Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie jest międzynarodową organizacją reprezentującą interesy producentów materiału szkółkarskiego z 19 krajów europejskich. ENA została powołana w 1991 r. w celu nawiązywania i zacieśniania relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na poziomie międzynarodowym. Członkami ENA są reprezentanci krajowych lub regionalnych stowarzyszeń branżowych. ENA reprezentuje ponad 17 tys. europejskich szkółkarzy prowadzących uprawy na ponad 100 tys. ha, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. Ponad 80% obrotu roślinami w obrębie Unii Europejskiej odbywa się w krajach członkowskich ENA. Obecnie ENA skupia przedstawicieli organizacji szkółkarskich z 19 krajów: Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. ENA lobbuje na rzecz branży szkółkarskiej w UE, ale działa także w interesie członków spoza Wspólnoty. W obszarze zainteresowania i działalności ENA leży wiele technicznych aspektów związanych z branżą szkółkarską, kontynuując jednocześnie monitorowanie regulacji prawnych obejmujących sektor.

Tematy podejmowane przez ENA w ciągu ostatnich lat obejmowały:

  • standardy europejskie w zakresie jakości materiału szkółkarskiego
  • nazewnictwo roślin
  • kody nomenklatury scalonej
  • dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
  • ochronę roślin
  • VAT
  • dopłaty do produkcji rolnej
  • wycofywanie środków ochrony roślin
  • nowelizację wspólnotowych zasad ochrony roślin

Związek Szkółkarzy Polskich powstał w 1991 r., jest stowarzyszeniem zrzeszającym producentów najwyższej jakości materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i owocowych: drzew, krzewów, pnączy i bylin. Misją Związku jest upowszechnianie wiedzy o roślinach, uświadamianie społeczeństwu roli roślin, ich korzystnego wpływu na zdrowie człowieka. Misja ta jest realizowana poprzez konferencje, szkolenia, wydawnictwa, strony internetowe, artykuły w prasie i programy telewizyjne. Na swoich stronach www.zszp.pl oraz www.e-katalogrolin.pl Związek prezentuje opisy 7 tys. gatunków i odmian roślin drzewiastych i bylin oferowanych przez polskie szkółki, zilustrowane ponad 11 tys. zdjęć. Wiele z tych roślin można oglądać co roku „na żywo” podczas organizowanej przez Związek Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”.

Związek opracował  i wydał „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” precyzyjnie opisujące parametry jakościowe, które pozwalają określić wartość i cenę roślin. Rozpowszechnione bezpłatnie w ponad 25 tys. egz. zalecenia stały się skutecznym narzędziem pracy dla osób projektujących, przygotowujących zamówienia roślin i dla wykonawców, ułatwiają nie tylko czytanie ofert szkółkarskich, ale także formułowanie zapytań i pozwalają na porównywanie cen roślin o określonych parametrach. Innym ważnym wydawnictwem służącym poprawie stanu zieleni w kraju jest podręcznik „Zielone miasto – zieleń przy ulicach”, kompendium wiedzy i przewodnik przeznaczony dla osób zajmujących się zielenią publiczną. Katalogi roślin, w tym wydany we wrześniu b.r. najnowszy „Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny” zawierający opisy i zdjęcia 2680 roślin, wzbogacony o nowe rozdziały, to narzędzie pracy ogrodników, projektantów i studentów oraz przyjemna lektura dla wszystkich miłośników roślin i ogrodnictwa. W ramach obchodów srebrnego jubileuszu ZSzP 29-30 listopada b.r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Szkółkarstwo – Perspektywy Rozwoju, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.konferencjaszkolkarska.pl

Dąb Quercus 'Monument'
Silnie rosnące drzewo liściaste o zwartej, szeroko kolumnowej lub jajowatej koronie. Po 10 latach osiąga 8 m wysokości. Gałęzie wyprostowane i skierowane ku górze. Liście sezonowe, skórzaste, błyszczące, ciemnozielone z wierzchu, jasnoszare i owłosione od spodu, stosunkowo duże, do 18 cm. Kwiaty rozdzielnopłciowe, zielonkawe, niepozorne. Owoce - orzechy (żołędzie) dojrzewające jesienią. Wymaga stanowiska słonecznego. Preferuje gleby świeże i głębokie, ale będzie dobrze rosnąć na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. Całkowicie mrozoodporny. Strefa mrozoodporności 4a. Odmiana o bardzo dekoracyjnej geometrycznej formie, polecana do sadzenia przy reprezentacyjnych budynkach, wjazdach, jako drzewo alejowe, w parkach i dużych ogrodach. Wykazuje wysoką odporność na mączniaka Erysiphe alphitoides. Jedna z najładniejszych odmian ozdobnych dębów, które mogą być uprawiane w Polsce. Powstała jako mieszaniec Quercus robur ‘Fastigiata’ i Quercus macranthera. Odmiana wyselekcjonowana w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odmiana nagrodzona w 2009 r. złotym medalem w Konkursie Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie” w Warszawie.