7 września 2007

Uroczystość zasadzenia dwóch jabłoni

Podziel się!

W dniu 04.09.2007 roku we wtorek odbyła się uroczystość zasadzenia dwóch jabłoni na terenie zieleńca otaczającego Pomnik Bohaterów Getta przy Placu Bohaterów Getta.

Inicjatywa posadzenia pierwszej jabłoni zrodziła się w bawarskim miasteczku Hohenroth, gdzie 2 lipca 2007 roku zespołowi szkół nadano imię Ireny Sendlerowej. Społeczność uczniowska, kierowana ideałami zaczerpniętymi z bohaterskiego życia swojej Patronki, postanowiła podarować Pani Irenie Sendlerowej jabłonkę tej samej odmiany, co drzewko, pod którym Pani Irena zakopała w słoikach bibułę z listą uratowanych z warszawskiego getta dzieci żydowskich.

Do tej wyjątkowej inicjatywy dzieci niemieckich dołączyły dzieci polskie, które posadziły drugą jabłonkę, przekazaną na ten cel przez Związek Szkółkarzy Polskich. W uroczystości wzięła udział dyrektor szkoły z Hohenroth, przedstawiciele władz miasta stołecznego Warszawy, na czele z Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz oraz przedstawiciele Ambasady Izraela i Republiki Federalnej Niemiec, a także liczni przedstawiciele mediów. Oczywiście nie zabrakło naszego prezesa Lucjana Gursztyna.