8 stycznia 2010

Walne Zgromadzenie Członków - Józefów 2009

Podziel się!

W dniach 23-26 listopada 2009 roku odbyło się XIX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Wybrano nowe władze Związku, prezesem po raz drugi w historii stowarzyszenia został p.Szczepan Marczyński. Uczestnicy skorzystali ze szkoleń i wykładów. Odbyła się także wycieczka do Gospodarstwa Szkółkarskiego ŁAZUCCY, gdzie zapoznano się miedzy innymi z historią i rodzinną tradycją firmy. Liczna grupa szkółkarzy wybrała się na spektakl „Upiór w operze” do teatru Roma w Warszawie. Tradycyjnie już odbyła się uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia przy muzyce i tańcach, a ostatniego dnia wycieczka turystyczna – tym razem do Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.