12 marca 2008

Wiosenna Wystawa Szkółkarska "Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment"

Podziel się!

Wiosenna Wystawa Szkółkarska ?Mazowiecka Zieleń ? jakość i asortyment? odbyła się w Jasieńcu k/ Grójca w szkółce pp. Bigoszyńskich-Łazuckich w dniach 6-9 marca 2008. Zorganizowali ją członkowie regionu mazowieckiego Związku Szkółkarzy Polskich na otwarcie wiosennego sezonu sprzedaży roślin pokazując ofertę 10 szkółek. Prezentacja skierowana była do handlowców zajmujących się zakupem i sprzedażą roślin, wykonawców usług w terenach zieleni, projektantów i urzędników zajmujących się zielenią w miastach i gminach.

Wystawie towarzyszyło seminarium, podczas którego omówiono następujące tematy:

"Nowoczesne podejście do zieleni osiedlowej na przykładach projektów z lat 2000 - 2007" oraz "Aspekty jakości materiału szkółkarskiego w założeniach zieleni publicznej".

Szkolenie odbyło się dwukrotnie podczas trwania wystawy, a dodatkowo zapoznano uczestników z tajnikami produkcji roślin wysokiej jakości podczas zwiedzania gospodarstwa szkółkarskiego Łazuccy.

Aranżacją roślin i całości wystawy zajmowali się Jacek Grąbczewski, Żanna Grąbczewska i Katarzyna Cegłowska.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Miłym zaskoczeniem była bardzo duża frekwencja na seminarium oraz olbrzymi głód fachowej wiedzy ze strony jego uczestników.

Wszyscy wystawcy ?Mazowieckiej Zieleni? są bardzo zadowoleni i planują następne jej edycje w kolejnych latach.