22 maja 2017

Wręczenie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Zaleceń Jakościowych

Podziel się!

Wręczenie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla "Zaleceń Jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wręczył dziś prezesowi Związku Szkółkarzy Polskich Wojciechowi Wróblewskiemu rekomendacje dla opracowanych przez związek „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”.

Są to jedyne, aktualne i szeroko rozpowszechnione w kraju wytyczne regulujące kwestie jakości materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci. Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych, przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np. na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej – w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad.

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do ich stosowania.

Żródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ozdobny-material-szkolkarski-zalecenia

ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego w pliku .pdf