5 grudnia 2011

XXI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Podziel się!

XXI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

W dniach 21-23 listopada w Ciechocinku odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków ZSzP. Stworzyło okazję nie tylko do omówienia działalności organizacji, ale również do bliższego poznania 11 nowych jej członków (którzy zgodnie z tradycją zaprezentowali się podczas zjazdu) oraz do odwiedzenia jednego z gospodarstw szkółkarskich działających w województwie kujawsko-pomorskim.

W podsumowaniach dotyczących mijającego roku prezes Szczepan Marczyński podkreślał wagę budowania marki ZSzP, kojarzonej z rzetelnością, wysoką jakością, fachowością i otwartością na sprawy społeczne. Związek zwraca też coraz większą uwagę na wspólną promocję roślin–produktów szkółkarskich, ich prawidłowego wykorzystywania, norm jakościowych, a także własnej organizacji, dbając, by jej charakterystyczne logo z zielonym listkiem stawało się coraz lepiej rozpoznawalne. Jedną z wizytówek ZSzP jest wystawa „Zieleń to Życie”, której 20. edycja odbędzie się 24-26 sierpnia 2012 r. pod hasłem „Skarby Ogrodów”. W listopadzie 2012 r. ZSzP zorganizuje konferencję pt. „Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju”, z udziałem renomowanych wykładowców z 5 krajów.
Zapowiedziano intensyfikację prac nad internetowym katalogiem roślin i producentów, który jest dostępny na stronie www.zszp.pl (w przyszłości ma stanowić odrębną witrynę), i ułatwia dotarcie do opisu i zdjęcia poszukiwanego gatunku lub odmiany oraz szkółkarza oferującego daną roślinę. Sporo czasu poświęcono omawianiu – współpracującej z e-katalogiem – platformy „Dostępne ilości - polskie rośliny.pl”, która jest nowoczesnym i nowatorskim w Polsce  narzędziem pobudzającym sprzedaż produktów oferowanych przez członków ZSzP.

Podczas zjazdu przyznano Janowi Grąbczewskiemu, pierwszemu prezesowi organizacji tytuł honorowego członka ZSzP. Tutuł ten nadano po raz pierwszy.

Innym zasłużonym członkom przyznano odznaki honorowe ZSzP – złotą otrzymał Lucjan Gursztyn (prezes związku w latach 2003-2009),

a srebrne:

 • Zbigniew Byczkowski,
 • Jan Ciepłucha,
 • Andrzej Dębski,
 • Krzysztof Dębski,
 • Piotr Dębski,
 • Jacek Grąbczewski,
 • Bogdan Hajdrowski,
 • Anna Kowalska,
 • Kazimierz Kulas,
 • Grzegorz Kurowski,
 • Karol Piątkowski,
 • Eugeniusz Pudełek,
 • Bronisław Szmit,
 • Bartłomiej Szymanowski,
 • Edward Tuczyński,
 • Joanna Widaj,
 • Stanisław Wiśniowski,
 • Jacek Wolski.
W programie zjazdu znalazła się wizyta w szkółce Jacka Niedźwiedzia w Koronowie k. Bydgoszczy. To nowoczesne, prowadzone z rozmachem gospodarstwo (dysponuje gruntami o łącznej powierzchni 130 ha), dobrze wyposażone technicznie (m.in. postawiono w listopadzie br. nowy blok foliowy i nowy tunel z bocznym wietrzeniem) zrobiło na wszystkich duże wrażenie.