3 grudnia 2018

Nowe władze ZSzP

Podziel się!

29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Wale Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich, podczas którego dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Prezesem zarządu ZSzP na drugą kadencję został wybrany Wojciech Wróblewski. Zaangażowanie, wiedza i podejmowanie ambitnych wyzwań przez stowarzyszenie pod kierownictwem Wojciecha Wróblewskiego (m.in. przystąpienie do AIPH i działania na rzecz organizacji światowej wystawy ogrodniczej EXPO HORTICULTURAL w Łodzi w 2024) oraz pełne zaufanie członków zaowocowały jednogłośnym ponownym wyborem kandydata na stanowisko prezesa. Funkcję wiceprezesa będzie sprawował wybrany do zarządu po raz czwarty z rzędu (też jednogłośnie) dr Wiesław Szydło – znany w kraju i za granicą ekspert w zakresie produkcji szkółkarskiej
i odmianoznawstwa, wykładowca, szkoleniowiec, doradca, autor i redaktor związkowych wydawnictw oraz publikacji.

Nowi członkowie zarządu to dr Katarzyna Radzis, Artur Maj oraz Krzysztof Mróz. Katarzyna Radzis pełniła w poprzedniej kadencji władz Związku funkcję członka komisji rewizyjnej ZSzP. Artur Maj obok działalności szkółkarskiej jest twórcą i właścicielem największej na świecie kolekcji rodzaju Miscanthus (kolekcji narodowej), z kolei Krzysztof Mróz jest właścicielem przedsiębiorstwa Park-M realizującego najbardziej prestiżowe inwestycje w zieleń.

Zarząd: Komisja Rewizyjna: Sąd Koleżeński:
- Wojciech Wróblewski - Prezes,
Wiesław Szydło - Wiceprezes,
Katarzyna Radzis - Skarbnik,
Artur Maj,
Krzysztof Mróz.
Jakub Kurowski - przewodniczący
- Piotr Buła,
Krystyna Homa-Kosakowska,
Adam Ważyński,
Krystyna Widaj.
Jan Bigoszyński-Łazucki,
- Marcin Kryt,
- Grzegorz Kurowski,
- Marek Majewski,
Joanna Szaniawska.