1 grudnia 2021

XXXI Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich 2021

Podziel się!

Tegoroczny zjazd członków Związku Szkółkarzy Polskich odbył się w dniach 22 i 23 listopada 2021 w hotelu Warsaw Plaza, w Warszawie. 

Obrady Walnego Zgromadzenia

XXXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich uroczyście otworzył prezes Wiesław Szydło. Obradom przewodniczył Marek Majewski, zaś funkcję sekretarza pełniła Elżbieta Tepper. 

Uczestnicy zjazdu zapoznali się z działaniami zarządu ZSzP w okresie ostatniego roku przedstawionymi przez prezesa Wiesława Szydło, wysłuchali sprawozdań komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, a także sprawozdania z działalności Agencji Promocji Zieleni. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium. Istotnym punktem corocznych spotkań jest dyskusja. Tegoroczną zdominował temat potrzeby poszerzania wiedzy i szukania nowych rozwiązań produkcyjnych w dobie zmieniających się przepisów środowiskowych.

Walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę zwalniającą nowoprzyjętych członków ZSzP ze składki wpisowej.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło zwolnienie z obowiązku opłacenia składki wpisowej przez nowych członków przyjętych do stowarzyszenia do końca 2022 r.

Szczególnie uroczystym punktem było jednogłośne przyjęcie uchwały o odznaczeniu Wojciecha Wróblewskiego Złotą Odznaką Honorową.

Na podstawie §1 ust. 4 Statutu Związku Szkółkarzy Polskich oraz przepisów dot. Odznak Honorowych Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków uchwala przyznanie Wojciechowi Wróblewskiemu Złotej Odznaki Honorowej za wybitny wkład w rozwój Związku Szkółkarzy Polskich.

Wykłady

Uczestnicy zjazdu wzięli udział w dwóch wykładach:

  1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w szkółkach – najważniejsze kwestie i obowiązki związane z przepisami BHP – Józef Fijołek, nadinspektor pracy, koordynator sekcji prewencji i promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
  2. Paszportyzacja roślin – realizacja przepisów w praktyce – Agnieszka Sahajdak, dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, Ewa Półtorak, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Uroczysta kolacja

Ostatnim punktem programu dnia była uroczysta kolacja. Rozpoczęła się od uhonorowania zasłużonych członków Związku, społecznie pełniących funkcję w poprzedniej kadencji. W tym roku zarząd przyznał srebrne odznaki następującym członkom ZSzP:

  • Katarzynie Radzis,
  • Arturowi Majowi,
  • Krzysztofowi Mrozowi (członkowie poprzedniego zarządu),
  • Krystynie Widaj
  • Piotrowi Bule (członkowie Komisji Rewizyjnej),
  • Aleksandrze Wolskiej-Barańskiej
  • Łukaszowi Tomżyńskiemu (przedstawiciele zarządu w regionach).

Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

Pyszne jedzenie, tort na 30-lecie Związku, open bar były mocnymi stronami uroczystości.

Uroczystą kolację uświetnił występ duetu harfistki i skrzypaczki. Nie zabrakło też tortu z okazji 30-lecia Związku Szkółkarzy Polskich.  

Wycieczki do szkółek ZSzP

Na drugi dzień zjazdu, 23 listopada, zaplanowano zwiedzanie szkółek Związku Szkółkarzy Polskich.

Najpierw zostaliśmy przyjęci przez pana Kamila Teodorkiewicza, który wraz z mamą - panią Marią Gawart-Teodorkiewicz oprowadzili nas po swoim Gospodarstwie Szkółkarskim w Kożuszkach Parceli. Szkółka znajduje się w doskonałej lokalizacji. Produkcja odbywa się w ścisłej współpracy z najlepszymi specjalistami. Ich wytyczne odnośnie np. rodzaju stosowanych podłoży właściciele sumiennie wprowadzają w życie. Podczas zwiedzania właściciele opowiadali o szkółce, stosowanych technologiach, odpowiadali na liczne pytania Kolegów. Po poczęstunku, pamiątkowych zdjęciach ruszyliśmy w dalszą drogę do Kościelnej Góry, gdzie po Gospodarstwie Specjalistycznym Panek oprowadzili nas właściciele – Państwo Anna i Dariusz Panek wraz z córką Karoliną Rytel. W trosce o środowisko szkółka stosuje z dużymi sukcesami integrowaną produkcję roślin. Choć wymaga to ogromnej wiedzy, monitorowania i obserwacji, system jest przez właścicieli bardzo polecany z uwagi na zalety ekologiczne i ekonomiczne. Dużym zainteresowaniem szkółkarzy cieszył się też temat sprzedaży internetowej. Szkółka obecnie prowadzi własny sklep. Gospodarze chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na liczne pytania.

Byliśmy pod wielkim wrażeniem asortymentu i najwyższej jakości produkowanego materiału szkółkarskiego wytwarzanego w obu szkółkach.

Serdecznie dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie grupy i ogromną gościnność.