6 października 2022

„Zieleń” na XX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podziel się!

W dniach 12-13 października 2022 r. odbędzie się w Katowicach XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej ze światem biznesu i finansów. Jest to główna grupa odbiorców, do których Związek Szkółkarzy Polskich chce dotrzeć z profesjonalną informacją na temat znaczenia i sposobów  zwiększania zielonych powierzchni na terenach zurbanizowanych, w ramach kampanii ‘Green Cities Europe’, czyli „Zielone Miasto Europy”. Mateusz Milczyński – członek zarządu stowarzyszenia weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Miasto przyszłości bez betonozy”, podczas której poruszane będą tematy m.in. tematy: „Odbetonowanie miast jako nowy trend”, „Łąki kwietne, mikrolasy, ogrody jadalne, a może żywe ściany — dlaczego warto inwestować w bioróżnorodność w miastach?” oraz „Więcej terenów zielonych to lepsza retencja”. 

Na Forum poruszane są problemy wykorzystania zasobów i aktywów, którymi dysponuje samorząd. Ponadto przedstawiane są strategie, trendy, kierunki rozwoju i innowacje, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów samorządowych.

Działania związane z programem Zielone Miasto Europy mają na celu uświadomienie decydentom jakie znaczenie ma zieleń dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Zielone Miasto jest symbolem potrzeb współczesnego człowieka, a zarazem konieczności radykalnych zmian w kształtowaniu warunków życia ludzi w przestrzeniach zurbanizowanych, które się rozrastają, oraz zapobiegania katastrofie klimatycznej. Udział w Forum, to kolejny krok w kierunku przekonania samorządowców, polityków, urbanistów, deweloperów oraz innych inwestorów, że drzewa, krzewy, parki, ogrody są częścią tkanki miejskiej nie tylko niezbędną z punktu widzenia przyrodniczego i architektonicznego, ale też opłacalnym rozwiązaniem, dowodem na perspektywiczne biznesowe myślenie.