27 lutego 2019

Zielone Miasto w Krakowie

Podziel się!

 

Kolejna edycja seminarium ZIELONE MIASTO organizowanego przez Związek Szkółkarzy Polskich i Agencję Promocji Zieleni odbędzie się już 1 marca w Krakowie w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej i we współpracy z tą instytucją.

Seminarium skierowane do zarządzających zielenią publiczną spotkało się z dużym zainteresowaniem specjalistów zajmujących się zielenią miejską, drogową, osiedlową – urzędników, projektantów i wykonawców nie tylko z samego Krakowa, ale też okolicznych miejscowości. Udział zgłosiło blisko 90 osób, co oznacza, że na 2 tygodnie przed wydarzeniem liczba miejsc się wyczerpała.

Program wypełnią wystąpienia ekspertów i praktyków, a tematyka koncentruje się na kwestiach związanych z asortymentem, jakością, pielęgnacją i realizacją projektów zieleni. Przewidziana jest także dyskusja.

W programie:

10.05 - 10.15      Zieleń to nie kwestia wyboru. Warunki dla prawidłowego funkcjonowania zieleni.

Agnieszka Żukowska – prezes Agencji Promocji Zieleni

10.15 - 11.00      Gatunki róż i róże okrywowe do terenów zurbanizowanych

dr Marta Joanna Monder, kierownik Zespołu Kolekcji Dendrologicznych, PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie,

Bogdan Hajdrowski, Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż, Morawica, Związek Szkółkarzy Polskich

11.00 – 11.40     Krzewy do przestrzeni publicznych. Gatunki i odmiany, praktyka stosowania i utrzymania. 

prof. dr hab. Piotr Muras Kierownik Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu, UR w Krakowie

11.40 – 12.00    Zalecenia jakościowe Związku Szkółkarzy Polskich w praktyce. 

Mateusz Milczyński, Szkółka Krzewów Ozdobnych, Dankowice, Związek Szkółkarzy Polskich

12.00 – 12.30    przerwa kawowa

12.30 – 13.10    Klucz do sukcesu zielonych inwestycji. Realizacja publicznych terenów zieleni – rozwiązywanie problemów, wskazówki, zalecenia, praktyka na wybranych przykładach. 

Tomasz Samsel – z-ca Dyrektora d.s. budowy terenów zieleni w firmie wykonawczej, specjalista z 10-letnim doświadczeniem, doktorant na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (praca pt. ,,Problemy przy realizacji inwestycji miejskich terenów zieleni iich rozwiązywanie” pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Borowskiego).

13.10 – 13.50    Wykorzystanie bylin w zieleni miejskiej

Marta Góra, projektantka ogrodów i zieleni, ogrodniczka,  ekspert w dziedzinie roślin ozdobnych, Marta Góra Ogrody, Kraków

13.50 -14.10      Pytania, dyskusja