1 grudnia 2021

Złota Odznaka Honorowa przyznana Wojciechowi Wróblewskiemu

Podziel się!

22 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odznaczyło Wojciecha Wróblewskiego Złotą Odznaką Honorową za wybitny wkład w rozwój Związku Szkółkarzy Polskich.

O nadanie odznaczenia wnioskował zarząd Związku w poniższy sposób uzasadniając wniosek:

Wojciech Wróblewski jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich od 2010 roku, ale Gospodarstwo Szkółkarskie Wróblewskich jest zrzeszone w naszym stowarzyszeniu od 28 lat.

Od początku swojego członkostwa Wojciech Wróblewski zaangażował się aktywnie w działalność stowarzyszenia. Już po 2 latach od przystąpienia do Związku został przedstawicielem zarządu w Regionie Południowym. W 2015 roku po raz pierwszy został wybrany prezesem stowarzyszenia, a w 2018 roku uzyskał reelekcję. Funkcję prezesa pełnił przez 5 lat, angażując się i oddając społecznej pracy na rzecz stowarzyszenia.

Dzięki połączeniu swojej osobistej pasji, energii i chęci do działania z bogatą wiedzą, doświadczeniem w prowadzeniu szkółki oraz cenną wiedzą życiową, umiejętnością budowania relacji, otwartością i zaufaniem do ludzi, unowocześnił Związek i przygotował na wyzwania przyszłości.

Wśród licznych inicjatyw, sukcesów i osiągnięć, które zawdzięczamy pięcioletniej pracy Wojciecha Wróblewskiego, wymienić należy:

 • Wzmocnienie pozycji i ugruntowanie marki Związku Szkółkarzy Polskich w kraju i na arenie międzynarodowej.
 • wprowadzenie Związku do Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ogrodniczych AIPH, nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami ogrodniczymi z całego świata, zaangażowanie w przyznanie Polsce praw do organizacji wystawy EXPO HORTICULTURAL.
 • Obecność Związku na światowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM 2019 w Cannes, w ramach polskiego stoiska narodowego, organizowanego i finansowanego przez Polską Agencją Inwestycji i Handlu.
 • Zaprezentowanie stowarzyszenia podczas światowej konferencji inwestycyjnej WAIPA 2019 w Warszawie
 • Uzyskanie wsparcia na działania proeksportowe polskiego szkółkarstwa na wystawie IPM w Essen w 2020 r o wartości 100.000 zł ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • uzyskanie środków na działania w ramach projektu ENA GREEN CITY na lata 2021-2023 w kwocie ponad 100 000 Euro.
 • Zorganizowanie w latach 2017-2019 15 konferencji ZIELONE MIASTO w ośrodkach miejskich na terenie całego kraju, promujących związkowe szkółki wśród urzędów i firm odpowiedzialnych za zieleń publiczną.
 • Uzyskanie rekomendacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi dla „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”.
 • Uhonorowanie Związku pucharem MRiRW za „upowszechnianie wiedzy o roślinach i korzyściach wynikających z otaczania się nimi oraz za reprezentowanie interesów polskich szkółkarzy.
 • Nawiązanie i pogłębienie współpracy z MRiRW, GDOŚ, PIORiN, KOWR, PAIH, CDR.
 • Zorganizowanie licznych spotkań i szkoleń we współpracy z PIORiN.
 • Zorganizowanie 2 międzynarodowych konferencji szkółkarskich w latach 2016, 2018 z udziałem zagranicznych ekspertów i specjalistów (Neville Stein, Graham Spencer, Arie Bloom, Henrich Losing). Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki zaangażowaniu Wojciecha Wróblewskiego kwota środków uzyskanych od sponsorów na organizację konferencji w 2016 r. wyniosła 150 tys. złotych.
 • Zmodernizowanie strony internetowej Związku Szkółkarzy Polskich w 2018 r.
 • Stworzenie filmu promującego Polskie szkółki i polskie szkółkarstwo.
 • Publikacja w Wikipedii artykułu o Związku.
 • Wdrożenie nowoczesnego layout i formatu Biuletynu Szkółkarskiego.
 • Podjęcie współpracy ze szkołami.
 • Wdrożenie systemu zarządzania przez cele w Agencji Promocji Zieleni.
 • Wyposażenie biura Związku w nowoczesne narzędzia i oprogramowanie, umożliwiające pracę zdalną jeszcze przed pandemią
 • Przygotowanie i uchwalenie zmiany statutu i regulaminów Związku, dostosowanych do aktualnych przepisów prawnych.
 • Pozyskanie w okresie kadencji 54 nowych członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Nie są to wszystkie zasługi i osiągnięcia Wojciecha Wróblewskiego, bowiem nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich spraw, którymi zajmował się kierując Związkiem. Niemal każdego dnia poświęcał czas na rzecz stowarzyszenia i zajmowanie się sprawami szkółkarzy, prowadząc jednocześnie swoją własną szkółkę i zajmując się rodziną. Będąc prezesem przeprowadził 46 zebrań zarządu oraz brał udział w 112 innych formalnych zebraniach i spotkaniach. Przejechał tysiące kilometrów i spędził setki godzin na spotkaniach i rozmowach telefonicznych, ale nigdy nie poskarżył się na brak czasu. Nigdy też nie wykorzystał zajmowanej funkcji dla własnych celów. Wojciech Wróblewski jest osobą niezwykle prostolinijną, ceniącą dialog i porozumienie, jest przy tym bardzo skromny, zawsze gotowy pomagać, porozmawiać, podzielić się wiedzą.

Wojciech nadal wspiera zarząd i Związek swoją wiedzą i doświadczeniem, reprezentuje ZSzP w AIPH, bierze udział w grupach roboczych, jest przedstawicielem zarządu z Regionie Południowym.

Dlatego w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój stowarzyszenia zarząd Związku Szkółkarzy Polskich wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie Wojciechowi Wróblewskiemu Złotej Odznaki Honorowej.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następującą uchwałę:

Na podstawie §1 ust. 4 Statutu Związku Szkółkarzy Polskich oraz przepisów dot. Odznak Honorowych Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków uchwala przyznanie Wojciechowi Wróblewskiemu Złotej Odznaki Honorowej za wybitny wkład w rozwój Związku Szkółkarzy Polskich.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyróżnienia!