30 czerwca 2016

Nomenklatura Scalona

Podziel się!

Nomenklatura Scalona

Nomenklatura Scalona (Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego) jest podstawowym elementem Wspólnej Taryfy Celnej, pozwalającej na klasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, co z kolei umożliwia określenie wielkości i wartości wymiany towarowej. Produkty szkółkarskie w Nomenklaturze Scalonej, jakkolwiek dziwnie to brzmi, są klasyfikowane w rozdziale „Produkty warzywne” i dotychczas były oznaczane niewielką liczbą kodów. Od 1 stycznia 2016 r. dzięki inicjatywie włoskiego ministerstwa rolnictwa i wsparciu ENA lista kodów została poszerzona. Wprowadzono nowe kody identyfikujące: materiał szkółkarski owocowy sprzedawany z gołym korzeniem (06022010); cytrusy sprzedawane w pojemnikach i z bryłą korzeniową (06022080); pozostały materiał szkółkarski owocowy sprzedawany z gołym korzeniem i w pojemnikach (06022010);  pozostałe drzewa i krzewy ogrodowe sprzedawane z gołym korzeniem (06029046); rośliny iglaste oraz wiecznie zielone sprzedawane w pojemnikach oraz z gołym korzeniem (06029047), pozostałe drzewa i krzewy sprzedawane w pojemnikach i z gołym korzeniem (06029048). Kody te uzupełniają istniejące przeznaczone do identyfikacji: różaneczników i azalii (06023000); róż (06024000); ukorzenionych sadzonek i młodzieży (06029045); pozostałych roślin ogrodowych łącznie z bylinami i paprociami (06029050).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, L 285, 30 października 2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:285:TOC Rozporządzenie to jest dostępne we wszystkich oficjalnych językach UE.

ENA opracowała przewodnik opisujący dokonane zmiany w odniesieniu do produktów szkółkarskich. Zaktualizowany na dzień 24 maja 2016 r. dokument (w języku angielskim) jest dostępny tu:

www.zszp.pl/pliki/Nomenklatura_Przewodnik po Combined Nomenclature Codes 2016 ENA GUIDE.pdf