9 lutego 2009

Rok prof. Pieniążka - budowa pomnika

Podziel się!

Z inicjatywy władz miejskich Skierniewic i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa rok 2009 został ogłoszony Rokiem Prof. Szczepana A. Pieniążka  Została powołana Kapituła Obchodów Roku Prof. Pieniążka, do której został zaproszony także niżej podpisany.

W programie obchodów znalazło się między innymi:

Nadanie imienia prof. Pieniążka Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Nazwanie jednej z ulic skierniewickich imieniem prof. Pieniążka.

Budowa pomnika Profesora przed siedzibą ISiK

Budowa ?Ławeczki Pieniążka? w Rynku Miejskim

Budowa pomnika jabłka ? symbolu Skierniewic na Rondzie Rataja.

Wystawa z okazji Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw poświęcona osobie prof. Pieniążka.

Posadzenie pamiątkowego drzewa poświęconego prof. Pieniążkowi.

Konkursy, cykl artykułów i  innych materiałów upamiętniających osobę Profesora.

Główny ciężar finansowania uroczystości poniesie Urząd Miasta Skierniewic i ISiK. Podczas zebrania Kapituły zaproponowaliśmy,  by budowę pomnika Profesora sfinansować z pieniędzy pochodzących ze zbiórki  wśród ludzi zawodowo związanych z ogrodnictwem. Koszt budowy pomnika  przedstawiającego całą  postać  szacuje się na około 100 000 zł.

Środowisko ogrodnicze jest tak liczne, że nie wydaje się problemem zebrać taką kwotę.

Jestem przekonany, że także nasze, szkółkarskie towarzystwo nie poskąpi grosza. Zasługi Profesora i stworzonego przez Niego Instytutu są tak powszechnie znane, że chyba jest zbędne uzasadnianie potrzeby włączenia się do budowy pomnika.      

Sypnijmy więc groszem na niżej podane konto.

Komitet Budowy Pomnika Prof. Pieniążka  w Skierniewicach

Bank BGŻ o/Skierniewice     

12 2030 0045 1110 0000 0162 2020

Tytuł wpłaty: na budowę pomnika prof. Pieniążka