9 lutego 2009

Spotkanie w PIORiN

Podziel się!

Dnia 22 stycznia br. w siedzibie PIORIN odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu szczegółów ewentualnych wizyt rosyjskich inspektorów oddelegowanych do Polski w celu zlustrowania i atestacji szkółek-eksporterów. Szczegóły, jakie zaprezentował nam na spotkaniu szef PIORIN pochodzą z wynegocjowanego ze stroną rosyjską porozumienia podpisanego podczas grudniowej wystawy Zielony Tydzień w Berlinie.

 

Najważniejsze dla nas wnioski z tego porozumienia są następujące:

do 15 marca PIORIN przyjmuje wnioski zainteresowanych firm, na jednolitym, tworzonym obecnie formularzu,

PIORIN przesyła zbiorcza listę do rosyjskiej inspekcji, ta wybiera z listy firmy, które zostaną zlustrowane,

zlustrowane firmy poniosą koszty wizyty i przybywania w Polsce Rosjan, w ilości około 5 osób.

trasa i szczegółowy program lustracji zostanie ustalony wspólnie przez ZSZP i PIORIN po otrzymaniu listy firm i terminów od Rosjan

inspekcja rosyjska zdecyduje ile i które firmy dostaną atest eksportera

koszty poniesione nie ulegną zwrotowi nawet w przypadku nie otrzymania atestu.

inspekcje będą prowadzone wspólnie z polskimi inspektorami, którzy pobiorą równolegle próby, (co podniesie koszty ?gościnności?)

termin wizyty wybiorą  goście pod kątem największego prawdopodobieństwa występowania poszukiwanych przez nich organizmów kwarantannowych, ze szczególną ?potrzebą? napotkania  Erwinia amylovora

 

Na spotkaniu oprócz J. Łazuckiego, J. Dębskiego, Sz. Marczyńskiego, G. Kurowskiego, W. Grąbczewskiego, z ZSZP, byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy. Ze wstępnego rozeznania przeprowadzonego przez PIORIN w roku 2008 wśród szkółkarzy wynika, że zainteresowanych firm należących do obu związków było około 110. Nie wiadomo, ilu będzie chętnych eksporterów nie zrzeszonych i w jaki sposób będzie wyglądała organizacja lustracji i ich finansowanie w tych firmach. ZSZP podejmie się pomocy organizacyjnej i logistycznej całej ?operacji? oraz będzie gwarantem jej powodzenia dla strony rosyjskiej i PIORiNu , jako, że PIORIN nie ma prawnej możliwości finansowania takich przedsięwzięć, ani pośredniczenia w nich.