19 kwietnia 2013

Środki ochrony roślin dla szkółkarzy

Podziel się!
Środki ochrony roślin dla szkółkarzy


Zainicjowane przez poprzedni Zarząd i kontynuowane przez obecny działanie na rzecz udostępnienia szkółkarzom roślin ozdobnych niezbędnej puli środków ochrony roślin (ś.o.r.) przynoszą pierwsze owoce. Jak powszechnie wiadomo ilość środków zarejestrowanych do stosowania w szkółkach jest znikoma. Stosowanie pestycydów w uprawach, na które dany środek nie jest zarejestrowany, jest niezgodne z prawem i grozi poważnymi konsekwencjami w przypadku ujawnienia takiego faktu w trakcie kontroli przeprowadzanej przez służby fitosanitarne (kary finansowe, ograniczenie lub odebranie dopłat). Wraz ze zmianą przepisów prawnych, które pozwoliły na rozszerzanie zakresu zezwolenia stosowania ś.o.r w uprawach małoobszarowych na grupy upraw (a nie jak było do tej pory na rodzaj, np. rośliny z rodzaju Vaccinium) pojawiła się możliwość uzyskania rozszerzenia na całą grupę roślin uprawianych w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych. W wyniku podjętych przez ZSzP rozmów z koncernami: BASF, Bayer CropScience i Syngenta udało się uzyskać rozszerzenie zakresu stosowania 2 środków przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych: fungicydu SWITCH 62,5 WG  (Syngenta Polska Sp. z o.o.) i insektycydu MOVENTO 100 S.C. (Bayer CropScience). Wkrótce spodziewamy się udostępnienia szkółkarzom kolejnych środków.
 
Środek SWITCH 62,5 WG decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca b.r. został zarejestrowany do stosowania w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych w szkółkach drzew ozdobnych do zwalczania szarej pleśni i zapobiegania infekcjom wtórnym. W załączeniu etykieta – instrukcja stosowania. Uwaga, zgodnie z przepisami: odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność ś.o.r stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Środek MOVENTO 100 S.C. został zarejestrowany w zeszłym roku do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania mszyc i czerwców na drzewach i krzewach ozdobnych, iglastych i liściastych (w uprawie polowej i pod osłonami).  W załączeniu etykieta – instrukcja stosowania.