19 lipca 2012

Staż zawodowy w szkółce

Podziel się!

Staż zawodowy w szkółce

Na stronie internetowej ENA (www.enaplants.eu) istnieje możliwość zamieszczenia adresu www szkółek, które mogłyby zaoferować możliwość odbycia praktyki zawodowej w swoim gospodarstwie. Każdy członek ZSzP, zainteresowany przyjęciem studentów lub pracowników z zagranicy, może umieścić na stronie ENA, w zakładce praktyka (Apprenticeship), krótką informację o szkółce i profilu produkcji wraz z danymi teleadresowymi lub link do strony swojej szkółki. Zakładka ta służy jedynie skontaktowaniu potencjalnych praktykantów ze szkółkarzami, natomiast wszelkie warunki odbycia stażu ustalane są indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi stronami, a zatem nie ma z góry narzuconych żadnych wymogów formalnych dotyczących np. zakwaterowania czy wynagrodzenia. Należy podkreślić, że zamieszczenie swojego ogłoszenia na stronie ENA nie obliguje do przyjęcia ewentualnych praktykantów. Aktualnie w zakładce Apprenticeship znajdują się oferty ze szkółek z Belgii, Danii, Francji i Niemiec. Dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziela Grzegorz Falkowski (kontakt poprzez biuro ZSzP) zszp@zszp.pl