Katalog okładka
Podziel się!

Wydany po raz pierwszy spis członków Związku Szkółkarzy Polskich miał formę niewielkiej broszurki. Zawierał  nazwiska 53 członków oraz dane teleadresowe 53 firm wraz z profilem produkcji i wykazem producentów wg grup roślin.