Katalog okładka
Podziel się!

2012

Słowo wstępne
Zarząd i przedstawiciele regionalni ZSzP

Alfabetyczny spis członków ZSzP:
Liczba członków honorowych: 1
Liczba członków zwyczajnych: 186
Liczba członków wspierających: 1
w tym nowi członkowie Związku Szkółkarzy Polskich : 12

Lokalizacja szkółek
Alfabetyczny spis szkółek
Wykaz producentów materiału szkółkarskiego wg grup roślin
Słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw rodzajowych roślin
Informacja o roślinach nagrodzonych w Konkursie Roślin - Nowości 2011
Okładka – Clematis ‘Krakowiak’ PBR- złoty medal w Konkursie Roślin - Nowości 2011