8 grudnia 1991

1991 - Warszawa

Podziel się!

I Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Warszawie.
W wyniku wyborów zatwierdzono następujący skład zarządu związku Szkółkarzy Polskich:
prezes Jan Grąbczewski
wiceprezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Marceli Ciesielski
skarbnik Zbyszek Wybicki
członek Michał Kozłowski
członek Jan Byczkowski
członek Kazimierz Kulas