8 grudnia 1992

1992 - Warszawa

Podziel się!

II Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków odbyło się w Warszawie w Hotelu VERA