8 grudnia 1993

1993 - Warszawa

Podziel się!

III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Warszawie w hotelu VERA